• 801 55 3000 Pon-Pią 8:00-17.00
 • Zamawiasz duże ilości? Szybkie i darmowe wyceny
 • 4,8/5
  Satysfakcja lub zwrot
 • Pierwsze zamówienie? Darmowa dostawa przy pierwszym zamówieniu od 400 zł netto (492 zł brutto)
logo raja 801 55 3000
0,00 zł Twój koszyk jest pusty
Zamówienie po kodzie produktu

Kobiety i środowisko

Program akcji

Kobiety i Środowisko

WSPIERANEJ PRZEZ FUNDACJĘ RAJA-DANIELE MARCOVICI

Z RAJA ekologiczne opakowania to także symbol solidarności!

Fundacja wspiera 6 wybranych projektów!

fournisseurs

RAJA, we współpracy ze swoimi dostawcami, wybrała 10 produktów charytatywnych przyjaznych środowisku w celu sfinansowania tej akcji.

fondation

Do 31.08.2021 r. za każdym razem, gdy kupujesz paczkę ekologicznych produktów charytatywnych, 5 zł jest automatycznie przekazywane Fundacji, która przeznaczy te środki na 6 wspieranych projektów.

femmes

Fundacja RAJA-Daniele Marcovici wspiera 6 wybranych projektów "Kobiety i Środowisko".

Zobacz projekty

PROJEKTY

Carton Plein

PROJEKT 1 : Carton Plein

Zapewnienie kobietom mieszkań, integracji społecznej i zawodowej. Finansowane przez warsztaty recyklingu tekturowych pudełek.

W całej Francji 143 000 osób jest bezdomnych, w tym 3 000 w samym Paryżu. Żyją oni w złych i niebezpiecznych warunkach. Większość z tych osób jest bezrobotna i nie ma dostępu do usług socjalnych, Carton Plein został stworzony, aby pomóc w zapewnieniu mieszkań, potrzeb medycznych, doradztwa i wsparcia finansowego. W związku ze wzrostem ubóstwa i marnotrawstwa we Francji, stowarzyszenie ma na celu połączenie obu tych kwestii z warsztatami integracji społeczno-zawodowej i recyklingu odpadów kartonowych. Niestety, odsetek bezbronnych kobiet żyjących na ulicy jest znacznie większy niż mężczyzn, ponieważ są one bardziej narażone na nadużycia. Carton Plein jest projektem pilotażowym mającym na celu zachęcenie kobiet do udziału w programie integracyjnym stowarzyszenia.

Carton Plein

Od 2012 roku Carton Plein dąży do zmniejszenia ilości odpadów kartonowych w Paryżu, promując jednocześnie społeczną i zawodową integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji, co jest możliwe dzięki programom recyklingu kartonów.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 25 kobiet w trudnej sytuacji otrzyma wsparcie
 • Przeprowadzone inicjatywy na rzecz równości płci

Gret

PROJEKT 2 : Gret

Promowanie roli przywódczej dla żeńskich mniejszości etnicznych w celu zarządzania i tworzenia zrównoważonych i ekoturystycznych programów.

W północnym Wietnamie, w rezerwacie przyrody Pu Luong, gdzie znajduje się 17 hektarów lasów, mniejszości etniczne Tajów i Muong, których środki do życia są uzależnione od (niskopłatnej) ochrony lasów ai usług w zakresie hodowli zwierząt; żyć w bardzo niepewnych warunkach. Kobiety, które stanowią większość tej populacji, stanowią również dużą część siły roboczej w rolnictwie, jednak rzadko są właścicielami uprawianej przez siebie ziemi i mają bardzo mały dostęp do edukacji i zatrudnienia z powodu nierówności.Aby wesprzeć równouprawnienie płci, GRET, we współpracy z Radą Zarządzania Rezerwami, prowadzi projekt mający na celu promowanie miejsca mniejszości żeńskich w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi i rozwoju działalności ekoturystycznej. Pozwoli to kobietom na uzyskanie dochodu i niezależności, przyczyniając się jednocześnie do ochrony lasów i zasobów naturalnych.

Gret

Utworzona w 1976 roku, GRET jest międzynarodową organizacją pozarządową, która zapewnia zrównoważone inicjatywy i pomoc w zwalczaniu ubóstwa i nierówności w 30 krajach.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • Stworzenie ram roboczych poświęconych gospodarce leśnej
 • 80 kobiet zorganizowanych w spółdzielnie w celu świadczenia usług turystycznych i dostarczania produktów odpowiedzialnych ekologicznie
 • 1 kampania uświadamiająca na temat równości płci i ochrony środowiska

Rejoue

PROJEKT 3 : Rejoue

Promowanie integracji społeczno-zawodowej kobiet, umożliwiającej im powrót do pracy poprzez naukę umiejętności handlowych i recykling zabawek.

Rejoué reintegruje bezrobotnych, z których 60% stanowią kobiety, z powrotem do pracy poprzez renowację, recykling i odsprzedaż zabawek w swoim warsztacie w Vitry-sur-Seine. W tym roku organizacja charytatywna znalazła się w niebezpieczeństwie; 38 pracowników zatrudnionych w ramach programu praktyk zawodowych zostało zatrudnionych częściowo od kilku miesięcy, a 3 sklepy detaliczne musiały zostać zamknięte. Pracowniczki uczestniczące w programie miały trudności, a ich problemy pogłębiły się. Aby pomóc tym kobietom, utworzono cotygodniowe grupy wsparcia doradczego, aby złagodzić ich niepokoje. Stowarzyszenie będzie również pracowało nad przebudową swojego projektu zawodowego, przeprowadzając cotygodniowe wywiady indywidualne oraz opracowując strategię komunikacji poświęconą ponownemu uruchomieniu firmy.

Rejoue

Od 2012 roku, Rejoué przygotowuje kobiety do pracy poprzez naukę technik sprzedaży oraz recykling zabawek.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 40 kobiet, które otrzymają poradę i wsparcie
 • 1 strategia handlowa opracowana w celu ponownego uruchomienia działalności gospodarczej

Objectif France-Inde

PROJEKT 4 : Objectif France-Inde

Wspieranie kobiet rolników żyjących poniżej granicy ubóstwa, przy jednoczesnym promowaniu przyjęcia zrównoważonych praktyk rolniczych na obszarach wiejskich.

Na obszarach wiejskich stanu Tamil Nadu w południowych Indiach zmiany klimatyczne związane z suszą i degradacją ziemi spowodowały gospodarczą izolację. Zmagała się z tym ludność, zwłaszcza kobiety, które są słabo wykwalifikowane i dyskryminowane ze względu na płeć. Wraz ze swoim lokalnym partnerem SEVAI (Society for Education, Village Action and Improvement), który zarządza dotowanymi przez rząd mikrokredytami, oraz stowarzyszeniem Objectif France-Inde (OFI) wspiera tworzenie grup samopomocy (SHG) i wspólnych grup odpowiedzialności (JLG) dla najbardziej narażonych kobiet żyjących poniżej granicy ubóstwa. W ciągu 20 lat te dwie organizacje pozarządowe pomogły w utworzeniu 10 000 Grup Pomocy Społecznej, które pomogły 150 000 kobietom uniknąć ubóstwa, dając im dostęp do mikrokredytów, co pozytywnie wpłynęło na ich działalność gospodarczą. Wraz z sukcesem tych inicjatyw, OFI i SEVAI pragną poświęcić dalsze działania na rzecz walki z kryzysem zdrowotnym i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego ludności wiejskiej, poświęcając się wspieraniu szans dla kobiet rolników.

Objectif France-Inde

Objectif France-Inde został utworzony w 1998 roku przez konsultantów-wolontariuszy w celu wspierania edukacji, rozwoju obszarów wiejskich i wzmocnienia pozycji kobiet w dwóch stanach południowych Indii.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 3 zbiorniki na wodę wyremontowane przez 405 kobiet rolników
 • 845 kobiet zgrupowanych w grupie SHG i posiadających umiejętności w zakresie rozwoju biznesu

blueEnergy France

PROJEKT 5 : blueEnergy France

Edukacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji w zakresie praktyk agroekologicznych w celu zapewnienia im własnego bezpieczeństwa żywnościowego.

W Bluefields, stolicy regionu południowego wybrzeża Karaibów, Nikaragui, ludność żyje w szczególnie trudnych warunkach. Miasto nie posiada systemu wodociągowego ani oczyszczalni ścieków, co powoduje zanieczyszczenie podglebia, złe warunki sanitarne i brak dostępu do bieżącej wody. Zanieczyszczenie pogarszają zmiany klimatyczne, które degradują ziemię, powodując problemy z uprawami i żywnością. Ma to wpływ na ludność, w szczególności na zagrożone kobiety. Od 2009 roku stowarzyszenie blueEnergy buduje i instaluje filtry wody, studnie głębinowe i latryny w celu poprawy ich dostępu do wody i urządzeń sanitarnych w regionie. W ostatnim czasie stowarzyszenie wyznaczyło sobie również misję wzmocnienia dostaw żywności dla tych społeczności poprzez dystrybucję praktyk agroekologicznych. Projekt ma na celu przeszkolenie 2 grup kobiet ze stowarzyszenia w zakresie praktyk agroekologicznych i zarządzania mikroprojektami. Pozwoli im to na otrzymanie odpowiednich narzędzi do realizacji zasad agroekologicznych, takich jak stosowanie filtrów do wody, kuchenek energooszczędnych, ale także umiejętności rolniczych i ergonomicznych.

blueEnergy France

BlueEnergy został utworzony w 2004 r. w celu wzmocnienia dostępu do energii dla słabszych grup społecznych na południowym wybrzeżu Karaibów w Nikaragui.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 20 starszych kobiet i 20 kobiet niepełnosprawnych ze stowarzyszenia, przeszkolonych w zakresie agroekologii i zarządzania mikroprojektami

Acting for Cambodia

PROJEKT 6 : Acting for Cambodia

Zapewnienie młodym, ubogim kobietom umiejętności w zakresie gastronomii, co pozwoli im na wzmocnienie ich roli w przemyśle i w praktykach agroekologicznych.

Dziś w Kambodży prawie 40% ludności wiejskiej żyje poniżej granicy ubóstwa. Wśród nich są kobiety w trudnej sytuacji, niewykształcone, niewykwalifikowane i o niskich dochodach. W 2018 roku Kambodża znalazła się na 93. miejscu na 149. w rankingu ONZ dotyczącym nierówności płci, a kobiety te są również ofiarami handlu ludźmi. W 2002 roku organizacja Acting for Cambodia stworzyła szkołę hotelową Sala Baï w Siem Reap, w pobliżu Angkor, najbardziej dynamicznej miejscowości turystycznej w kraju. Szkoła ta jest przeznaczona dla młodych Kambodżan, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, zapewnia bezpłatną edukację 150 studentom rocznie - z czego 70% stanowią kobiety. Uczniowie otrzymują edukację i szkolenie przez 11 miesięcy w szkole hotelarskiej, w tym 4 miesiące stażu specjalizującego się w jednym z 5 następujących kierunków: kelnerstwo, gotowanie, recepcja, obsługa pokojowa, pielęgnacja osobista i uroda. Również w ramach tego programu 105 młodych kobiet zostanie przeszkolonych w zakresie zrównoważonego rolnictwa. Studentki będą mogły praktykować agroekologię, wykładaną przez wyspecjalizowanych nauczycieli rolnictwa z organizacji pozarządowej Kambodża. W ramach projektu planowane jest również zorganizowanie warsztatów na temat praw kobiet. Warsztaty te będą organizowane przez pół dnia w tygodniu i będą prowadzone przez stowarzyszenia partnerskie na różne tematy związane ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym, prawami kobiet i dzieci, przywództwem i samoświadomością oraz poszanowaniem praw osób LGBTQI+.

Acting for Cambodia

Acting for Cambodia to francuska organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1985 r. w ramach pomocy humanitarnej w Kambodży dla osób udzielających schronienia w obozach na granicy z Tajlandią. Od 1995 roku skoncentrowała swoje wysiłki na osobach żyjących w ubóstwie i walce z handlem ludźmi.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 105 młodych kobiet wykształconych w zakresie umiejętności gastronomicznych dla przemysłu hotelarskiego, w zakresie zrównoważonych praktyk rolniczych i praw kobiet