• 801 55 3000 Pon-Pią 8:00-17.00
 • Zamawiasz duże ilości? Szybkie i darmowe wyceny
 • 4,7/5
  Satysfakcja lub zwrot
 • Pierwsze zamówienie? Darmowa dostawa przy pierwszym zamówieniu od 400 zł netto (492 zł brutto)
logo raja 801 55 3000
0,00 zł Twój koszyk jest pusty
Zamówienie po kodzie produktu

Kobiety i środowisko

Program akcji

Kobiety i Środowisko

WSPIERANEJ PRZEZ FUNDACJĘ RAJA-DANIELE MARCOVICI

Z RAJA ekologiczne opakowania to także symbol solidarności!

Fundacja wspiera 6 wybranych projektów!

fournisseurs

RAJA, we współpracy ze swoimi dostawcami, wybrała 10 produktów charytatywnych przyjaznych środowisku w celu sfinansowania tej akcji.

fondation

Do 28.02.2022 r. za każdym razem, gdy kupujesz paczkę ekologicznych produktów charytatywnych, 5 zł jest automatycznie przekazywane Fundacji, która przeznaczy te środki na 6 wspieranych projektów.

femmes

Fundacja RAJA-Daniele Marcovici wspiera 6 wybranych projektów "Kobiety i Środowisko".

Zobacz projekty

PROJEKTY

LAAFI France

PROJEKT #1: LAAFI France

Szkolenie kobiet wiejskich w zakresie pszczelarstwa oraz zachowanie bioróżnorodności obszaru poprzez działalność pszczół.

W Burkina Faso 80% ludności czynnej zawodowo utrzymuje się z rolnictwa. W środkowo-zachodnim regionie kraju, wstrząsanym falami przemocy ze strony terrorystów i dotkniętym zmianami klimatycznymi, rolnicy, zwłaszcza kobiety, znajdują się w sytuacji skrajnej bezbronności ekonomicznej. Projekt "Burkina Bees beekeeping solidarity", wspierany przez stowarzyszenie LAAFI, ma na celu przeszkolenie około stu kobiet wiejskich znajdujących się w niepewnej sytuacji, aby mogły zostać pszczelarzami. Wyposażeni w sprzęt pszczelarski, otrzymają wsparcie w rozwoju swojego małego biznesu. Po kilku latach każdy pszczelarz będzie produkował około 25 kilogramów miodu rocznie i będzie otrzymywał miesięczny dochód w wysokości 50 euro. W ten sposób projekt umożliwi ekonomiczne wzmocnienie pozycji kobiet.

LAAFI France

Stowarzyszenie LAAFI ma na celu promowanie wymiany kulturalnej, edukacji, języka francuskiego, dostępu do wiedzy naukowej i know-how, poprzez zapewnienie wsparcia materialnego i logistycznego dla dzieci, świata edukacji i gospodarki Burkina Faso.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 80 kobiet wiejskich przeszkolonych w zakresie pszczelarstwa
 • 20 kobiet pszczelarzy przeszkolonych jako instruktorzy pszczelarstwa

Chaussettes Orphelines

PROJEKT #2: Chaussettes Orphelines

Wspieranie integracji ekonomicznej kobiet w niepewnej sytuacji życiowej poprzez produkcję odzieży z wykorzystaniem skrawków tkanin i skarpetek z recyklingu.

Od 12 lat stowarzyszenie Chaussettes Orphelines oferuje kobietom w niepewnej sytuacji życiowej, szczególnie tym, które mieszkają w ośrodkach zakwaterowania kryzysowego, warsztaty tworzenia ubrań z nieschludnych skarpetek zebranych w ramach zbiórek solidarnościowych. Kilka z tych kobiet wyraziło pragnienie nauczenia się szycia, aby móc się z tego utrzymać i zostawić za sobą niepewność życia. Projekt umożliwia kobietom, a także osobom niepełnosprawnym i młodym ludziom oddalonym od rynku pracy udział w kompleksowym programie szkoleniowym łączącym techniki recyklingu tkanin/odzieży, umiejętności życiowe i wsparcie w integracji, który da kursantom umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w branży krawieckiej (przeróbki lub upcykling) lub w logistyce.

Chaussettes Orphelines

Założona w 2008 roku organizacja Chaussettes Orphelines działa na polu zrównoważonego rozwoju oraz redukcji i transformacji odpadów. Kwestie ochrony środowiska są w centrum misji stowarzyszenia, które organizuje akcje mające na celu podniesienie świadomości na temat redukcji odpadów wśród jak największej liczby osób.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 16 stażystów rozpoczyna 8-miesięczny kurs szkoleniowy
 • 50% uczestników kontynuuje naukę, znajduje staż lub pracę

SOL

PROJEKT #3: SOL

Wspieranie włączania się kobiet spoza społeczności rolniczej w działania związane z rolnictwem ekologicznym.

Do roku 2030 część francuskiego ekosystemu rolnego zniknie, ponieważ połowa rolników we Francji przejdzie na emeryturę, bez gwarancji, że ich gospodarstwa zostaną przejęte lub że ich wiedza zostanie przekazana dalej. Osoby, które nie znają się na rolnictwie, a chcą zostać rolnikami, napotykają wiele trudności, zwłaszcza kobiety, ze względu na pewien konserwatyzm w świecie rolniczym, który nie daje dużej legitymizacji kobietom rolnikom prowadzącym przedsiębiorstwa. Jednak coraz więcej kobiet wybiera tę drogę i jest szczególnie zainteresowanych alternatywnymi, zrównoważonymi modelami, które chronią środowisko. W odpowiedzi na ten problem stowarzyszenie SOL oferuje wsparcie kobietom, które nie pochodzą ze świata rolnictwa, w rozwoju ich projektu instalacji rolniczych. Kobiety przejdą kompleksowe szkolenie i zdobędą umiejętności rolnicze, umiejętności ekonomicznego zarządzania swoją instalacją, a także wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

SOL

Od 40 lat celem SOL jest uczestniczenie w prawdziwym duchu solidarności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb chłopów-rolników i w umacnianiu ich roli w społeczeństwie. Podejście to opiera się na spostrzeżeniu, że istnieje potrzeba przejścia do bardziej zrównoważonych społeczeństw poprzez modele chłopskiej agroekologii, ochronę zasobów naturalnych i bioróżnorodności.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 10 kobiet przeszkolonych w zakresie praktyk agroekologicznych
 • Tworzenie sieci kontaktów stażystów ze specjalistami w sektorze rolnym

Association Humanitaire pour l’Afrique

PROJEKT #4: Association Humanitaire pour l’Afrique

Wspieranie kobiet rolników w działaniach mających na celu wykorzystanie nadwyżek upraw pomidorów poprzez przetworzenie ich na przetwory i soki.

W Beninie, w gminie Kpomassé (50 km od Cotonou), uprawa pomidorów jest jedną z najważniejszych upraw ogrodniczych w kraju. Ze względu na brak możliwości magazynowania, nadwyżki zbiorów w okresie obfitości (lipiec - wrzesień) są wyrzucane i marnowane. Prowadzi to do okresu niedoboru, podczas którego pomidory stają się rzadkie i drogie, co sprawia, że są niedostępne przez cały rok.

Po przeprowadzeniu ankiety wśród kobiet w wiosce i fazie eksperymentu na małą skalę, Stowarzyszenie Humanitaire Pour l'Afrique i jego lokalny partner, Cercle de Recherches pour l'Identification et la Promotion des Alternatives du Développement Durable (CRIPADD), chcą wesprzeć 80 kobiet w działalności związanej z przetwarzaniem i konserwowaniem pomidorów, aby wykorzystać nadwyżkę zbiorów. Przeprowadzonych zostanie kilka działań: szkolenie w zakresie konserwacji pomidorów, utworzenie jednostki zajmującej się przetwarzaniem pomidorów na przetwory, stworzenie systemu dystrybucji, wzmocnienie umiejętności kobiet i wspieranie ich w dążeniu do stworzenia struktury zbiorowej. Projekt ten umożliwi kobietom utrwalenie i zróżnicowanie ich źródeł dochodu wokół działalności polegającej na rewaloryzacji niesprzedanych produktów rolnych.

Association Humanitaire pour l’Afrique

Celem Association Humanitaire Pour l'Afrique jest realizacja projektów pomocy rozwojowej w Afryce w sektorze zdrowia, edukacji i gospodarki; rozwijanie partnerstwa szkolnego między placówkami we Francji i w Afryce; promowanie wymiany kulturalnej i wzajemnego wzbogacania się poprzez wymianę między Europą i Afryką.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 80 kobiet wiejskich przeszkolonych w zakresie konserwowania pomidorów
 • 1 utworzona jednostka przetwarzania

D'Antilles et D'Ailleurs

PROJEKT #5: D'Antilles et D'Ailleurs

Umożliwienie kobietom uprawiającym prostytucję reintegracji zawodowej poprzez produkcję podpasek i pieluch.

Na Martynice kryzys zdrowotny związany z wirusem Covid 19 jeszcze bardziej dotknął kobiety znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza kobiety trudniące się prostytucją. Budżet przeznaczony na pieluszki dla dzieci i produkty higieny intymnej jest dużym obciążeniem dla tych bezbronnych rodzin, które muszą się bez nich obejść i traktują priorytetowo produkty żywnościowe.

Projekt "Patchwork", prowadzony przez stowarzyszenie D'Antilles et D'Ailleurs, ma na celu rozwiązanie tych problemów, oferując 25 kobietom profesjonalne wsparcie, aby pomóc im w długoterminowej ucieczce od prostytucji, poprzez szkolenie w szyciu. Kobiety przejdą specjalistyczne szkolenie w zakresie produkcji pieluch i zmywalnych wkładek higienicznych. Jednocześnie będą one wspierane w rozwijaniu umiejętności nabytych podczas szkolenia, tak aby mogły znaleźć stabilną pracę.

D'Antilles et D'Ailleurs

Stowarzyszenie d'Antilles & d'Ailleurs promuje współpracę, rozwój, obywatelstwo i inicjatywy młodzieżowe, działając na rzecz integracji społeczno-zawodowej, szkoleń i mobilności edukacyjnej kobiet i młodych ludzi o mniejszych szansach poprzez promowanie różnorodności płci, równości, integracji i walki z dyskryminacją.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 25 kobiet zajmujących się prostytucją skorzysta ze szkoleń w zakresie szycia
 • Podnoszenie świadomości w zakresie ekologii i zero odpadów

Envol Vert

PROJEKT #6: Envol Vert

Ożywienie i feminizacja sektorów rolnych pszenicy i miodu przy zastosowaniu praktyk agroekologicznych.

Sytuacja społeczna i ekonomiczna rodzin w Socota (region na północy Kolumbii) jest niepokojąca od czasu rozwoju górnictwa węglowego, które odciągnęło część ludności od sektora rolniczego. Oprócz ubocznych skutków wydobycia, takich jak alkoholizm i prostytucja, zamiana pracowników rolnych w górników zdestabilizowała delikatne ekosystemy tego andyjskiego pogórza i spowodowała spadek produkcji pszenicy w regionie do tego stopnia, że obecnie musi być ona importowana ze Stanów Zjednoczonych.

W ten sposób stowarzyszenie Envol Vert, we współpracy ze swoim lokalnym partnerem Agrosolidaria, lokalną spółdzielnią rolniczą, pragnie ożywić i sfeminizować sektory rolnicze, które są obecnie żywe i dobrze funkcjonują (pszenica i miód, które są już obecne, ale słabo rozwinięte), przy jednoczesnej ochronie środowiska i tworzeniu nowej struktury społecznej. 50 rolników zostanie przeszkolonych w zakresie praktyk agroekologicznych i otrzyma wsparcie w rozwijaniu ekosystemu rolnego (tworzenie szkółek gminnych, sadzenie drzew w celu przywrócenia dróg wodnych, zakładanie działek uprawnych, techniki nawożenia i kompostowania itp.) Ożywienie sektora rolnego na tym obszarze pozwoli kobietom i ich rodzinom na rozwój autonomii finansowej i uniezależnienie się od dochodów z kopalni, a przede wszystkim na uprzywilejowanie rolnictwa lokalnego, które szanuje środowisko naturalne.

Envol Vert

Envol vert jest stowarzyszeniem zajmującym się ochroną lasu. Od 2011 roku walczy o ochronę lasów i bioróżnorodności w Kolumbii, Peru i Francji. Tworzy silne więzi ze społecznościami lokalnymi, aby promować inicjatywy ochrony przyrody, uczestniczyć w rozwoju obszarów wiejskich i rozwijać alternatywy dla wylesiania.

Odwiedź stronę internetową

Cele

 • 50 rolników przeszkolonych w zakresie agroekologii
 • Ożywienie sektora pszenicy i miodu