22 112 11 00
(pon - pt: 8:00 - 17:00)
Zamawiasz duże ilości?
Szybkie i darmowe wyceny
4,9/5
Satysfakcja lub zwrot
4
Kontynuuj zakupy
cat

Zasady akcji

img
Fundacja RAJA-Danièle Marcovici wspiera wybrane projekty.
Dowiedz się więcej o Fundacji
img
Kupując paczkę wybranych produktów charytatywnych z oferty RAJA, 5 zł jest automatycznie przekazywane na wsparcie Fundacji.
Sprawdź produkty charytatywne
img
Fundacja przekazuje zebrane środki na rzecz wybranych stowarzyszeń i projektów.
Zobacz wspierane projekty

Nasze zaangażowanie

“Przez ostatnie 8 lat działania kampanii “Kobiety i Środowisko”:

 • Zostało zebranych ponad 3,5 mln EUR w całej Grupie RAJA
 • Wspartych zostało 114 projektów

W 2023 r. RAJA Francja i uczestniczące europejskie spółki Grupy (Szwajcaria, Belgia, Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Dania, Szwecja, Norwegia, Polska, Czechy, Portugalia, Słowacja, Węgry) zebrały i przekazały prawie 500 000 EUR. Umożliwiło to wsparcie 12 wybranych projektów.

Obecnie wspierane projekty

Fundacja RAJA-Danièle Marcovici wybiera projekty stowarzyszeń, które promują działania kobiet na rzecz środowiska. Znajdziesz tutaj projekty wspierane do 31.12.2024

Association Humanitaire pour l’Afrique

Dzięki wykorzystaniu plandek solarnych 40 kobiet produkujących sól zostanie przeszkolonych w zakresie bardziej ekologicznych praktyk produkcyjnych.

W Beninie kobiety z nadmorskich wiosek gminy Ouidah produkują sól od pokoleń. Między styczniem a kwietniem podmokła ziemia wysycha i staje się idealna do produkcji solanki. Tradycyjnie kobiety używają drewna namorzynowego do gotowania solanki, aż woda wyparuje, pozostawiając jedynie sól. Ten krok jest szczególnie szkodliwy dla ich zdrowia ze względu na uwalniane opary i zagraża bioróżnorodności regionu z powodu intensywnego wycinania namorzynów. W celu ochrony brzegów rzeki, władze Beninu zakazały wycinania namorzynów, wpływając w ten sposób na pracę producentów soli, którzy albo zaprzestali swojej działalności, albo zdecydowali się pozyskiwać drewno z innych wiosek. Stowarzyszenie Humanitarne dla Afryki (AHPA), które jest szczególnie zaangażowane w tym regionie Beninu, chciało pomóc tym producentom soli zmienić ich praktyki produkcyjne, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla środowiska, wykorzystując panele słoneczne do odparowywania solanki. Wstępny eksperyment na tym obszarze miał miejsce w 2002 roku, ale nie udało się przekonać producentów soli. We współpracy z CRIPADD, benińską organizacją pozarządową, oraz Association of Ponds and Marshes of l'le de Ré (AEMA), ekspertem w dziedzinie uprawy soli, AHPA wznowiła eksperyment z zachęcającymi początkowymi wynikami z udziałem około dziesięciu kobiet, a następnie rozszerzyła go na inne kobiety uprawiające sól. Zastosowana technika bardziej szanuje ich zdrowie i różnorodność biologiczną.

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

Wzmocnienie umiejętności przywódczych rdzennych kobiet i drobnych rolników, z kolei prowadzenie rzecznictwa politycznego w obronie Páramos; wysoko położonych terenów o kluczowych funkcjach ekologicznych dla produkcji.

W 2008 roku Ekwador stał się pierwszym krajem na świecie, który uznał prawa przyrody w swojej konstytucji. Decyzja ta zapewniła im najwyższy stopień ochrony uznany w ekwadorskim prawie. W praktyce jednak prawa te nie są przestrzegane. Ludność Kichwa sprzeciwia się działalności człowieka, która niszczy ich ziemię poprzez wydobycie gospodarcze: wylesianie, ekspansjonistyczne rolnictwo, górnictwo, elektrownie wodne itp. Ta rdzenna ludność żyje na wysokości ponad 3000 metrów w Sierra (Andach) w sercu Páramos; ekosystemu o żywotnych funkcjach ekologicznych. Są one zarówno źródłem słodkiej wody, jak i pochłaniaczem dwutlenku węgla. Aby wesprzeć obronę praw Páramos, agronomowie i weterynarze bez granic (AVSF) połączyli siły z ECUARUNARI, konfederacją ludu Kichwa w Ekwadorze, aby wzmocnić ruch tubylczy w społeczności Sierra. Jednym z celów tej współpracy jest wzmocnienie umiejętności przywódczych rdzennych i wiejskich kobiet w celu prowadzenia lokalnego i krajowego rzecznictwa politycznego. Szkoła Dolores Cacuango, która została założona w latach 90. i zamknięta w 2010 roku z powodu braku funduszy, zostanie odnowiona, aby powitać grupę kobiet w 2023 roku. Szkoła nosi imię wpływowej przywódczyni rdzennej ludności, uznawanej za pionierkę w walce o prawa rdzennej ludności w Ekwadorze.

CARE France

Pomaganie kobietom uprawiającym kawę w rozwijaniu bardziej przyjaznych dla środowiska praktyk i wzmacnianiu ich przywództwa

Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych towarów na świecie: szacuje się, że 25 milionów ludzi na całym świecie uprawia kawę, wielu z nich to drobni producenci. Laos jest trzecim co do wielkości producentem kawy w Azji Południowo-Wschodniej, zapewniając zatrudnienie dla 40 000 rodzin, od dużych handlowców i producentów kawy po drobnych rolników na plantacjach komercyjnych. Globalne ocieplenie ma poważny wpływ na rolnictwo i gospodarkę kraju (susze, powodzie, osunięcia ziemi). CARE France i CARE Laos pracują w 10 wioskach w regionie Dakcheung, aby pomóc plantatorom kawy rozwinąć zrównoważony przemysł o niskim wpływie na środowisko. Ich praca koncentruje się na wzmocnieniu pozycji kobiet, które stanowią ponad połowę rolników, ale są nieobecne w kręgach decyzyjnych, mają mniejszy dostęp do szkoleń i mają niższe dochody. Są mniej piśmienne i dlatego nie zarządzają sprzedażą ani administracją. Projekt ma na celu wzmocnienie roli i przywództwa kobiet w grupach producentów kawy, podniesienie świadomości społeczności w kwestiach płci i klimatu oraz lobbowanie na rzecz włączenia kwestii płci do strategii kawowej Laosu. Fundacja RAJA Danièle Marcovici przeznacza 25 000 euro na współfinansowanie projektu przez 1 rok (2024).

Chaussettes Solidaires

Oferowanie warsztatów projektowania odzieży dla kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji przy użyciu skarpet z recyklingu w ramach wydarzeń z udziałem firm i szkół

Od 12 lat w paryskiej dzielnicy Goutte d'Or stowarzyszenie Chaussettes Solidaires oferuje kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza tym mieszkającym w ośrodkach pomocy doraźnej, warsztaty tworzenia ubrań ze skarpet zebranych w ramach wydarzeń z udziałem firm i szkół. Wiele z tych kobiet wyraziło chęć nauczenia się szycia jako zawodu, który pomógłby im na dobre wyjść z niepewnej sytuacji. Na rynku istnieją już możliwości szkoleniowe, ale często są one rozłożone w długim okresie czasu (na przykład raz w tygodniu) lub są nieodpowiednie dla tego typu odbiorców (brak działań następczych i wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji). Aby zaspokoić ich potrzeby, stowarzyszenie organizuje krótkie kursy (6 miesięcy), które umożliwiają kobietom zdobycie umiejętności technicznych i zapoznanie się z kodeksami i zachowaniami oczekiwanymi na rynku pracy.

Electriciens sans frontières

Promowanie niezależności kobiet-przedsiębiorców poprzez rozwój nowej działalności generującej dochód: sprzedaż słonecznego systemu pompowania wody dla rolników

W Nepalu w porze suchej (od listopada do marca) rolnicy mają trudności z nawadnianiem swoich pól. Istnieją rozwiązania, takie jak pompy termiczne, ale zużywają one dużo energii i zanieczyszczają środowisko. Inne, które są bardziej ręczne, stanowią dodatkowe ograniczenie dla kobiet-rolników, ponieważ to one pobierają wodę. Organizacja Elektrycy bez Granic chce stworzyć bardziej dostępne rozwiązanie pomp solarnych, aby rolnicy mogli produkować czystszą wodę. Systemy irygacyjne będą dystrybuowane przez lokalną organizację partnerską Kalpavriksha (KGG), która prowadzi sieć "kobiet-przedsiębiorców" (znanych jako Suryamukhis) w celu dystrybucji produktów higienicznych i sprzętu gospodarstwa domowego na obszarach wiejskich. Projekt ma również na celu wzmocnienie pozycji tych kobiet-przedsiębiorców poprzez szkolenie ich w zakresie sprzedaży technologii odnawialnych, atrakcyjnego sektora wzrostu. Nepalskie kobiety borykają się ze znacznymi nierównościami. Rzadko posiadają ziemię rolną, mają niższy wskaźnik alfabetyzacji niż mężczyźni i mniejszy dostęp do szkoleń.

GreenNKool

Zwiększenie udziału organizacji kobiecych w ochronie środowiska przy jednoczesnym zwalczaniu przemocy ze względu na płeć

Madagaskar zajmuje 10. miejsce wśród krajów najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Przy średnim wzroście temperatury o 0,7°C od 1960 r., kraj ten doświadczył długotrwałych susz, częstych cyklonów i nieregularnych opadów deszczu. Około 90% ludności jest bezpośrednio zależna od rolnictwa, co naraża miliony ludzi na brak bezpieczeństwa żywnościowego. Co więcej, masowe wylesianie pogłębia skutki zmian klimatycznych, a utrata pokrywy leśnej w latach 1950-2010 wyniosła ponad 40%. Projekt realizowany jest w Ambovombe w regionie Androy, jednym z najbiedniejszych (91% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa) i najbardziej suchych (ponad 2 miliony ludzi jest zagrożonych głodem z powodu suszy) w kraju. Organizacja GreenNkool ma na celu zwiększenie zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego kierowanych przez kobiety w ochronę środowiska przy jednoczesnym zwalczaniu przemocy ze względu na płeć. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nisko-technologicznego laboratorium badawczego do odsalania wody i produkcji spiruliny oraz utworzenie odpornego arboretum prowadzonego przez stowarzyszenia kobiet.

Habitat-Cité

Promowanie bezpieczeństwa żywnościowego dla rodzin wiejskich poprzez umożliwienie kobietom tworzenia własnych jadalnych lasów drzew i krzewów owocowych

W Vallée de Jacmel et Bainet, górzystym i niedostępnym regionie w południowo-wschodniej części Haiti, mieszkańcy żyją głównie z rolnictwa, hodowli zwierząt i rzemiosła. W wyniku suszy, wylesiania i klęsk żywiołowych, społeczności wiejskie borykają się z licznymi trudnościami wpływającymi na ich zbiory i warunki życia. W odpowiedzi na te problemy Habitat-Cité i jego partner OJUCAH uruchomili projekt tworzenia jadalnych lasów przez lokalne kobiety w celu zwalczania wylesiania i dywersyfikacji upraw żywności. Celem jest stworzenie ekosystemu leśnego, w którym drzewa, pnącza, warzywa, drzewa owocowe i rośliny lecznicze rosną razem. W szczególności cztery kobiety są wspierane przez OJUCAH poprzez szkolenia i indywidualne wskazówki dotyczące tworzenia jadalnych lasów, aby mogły następnie przekazać swoją wiedzę innym kobietom w swojej społeczności. Planowane są również działania skierowane do młodych dziewcząt w celu podniesienia ich świadomości na temat kwestii środowiskowych i płciowych.

Inti Energies Solidaires

Zwiększenie odporności kobiet na zmiany klimatu poprzez oferowanie im praktycznych, ekologicznych rozwiązań w zakresie działalności generującej dochód

Atacora, w Beninie, jest wiejskim departamentem ze szczególnie biedną i wrażliwą populacją. Działalność rolnicza prowadzona jest przez kobiety, które przekształcają owoce lub warzywa w produkty rynkowe (mąka z manioku, mąka kukurydziana, suszone mango, przetwórstwo soi itp.) Techniki przetwarzania nie są zoptymalizowane, co oznacza utratę produkcji. Ponadto obszar ten jest zagrożony znacznym wylesianiem, którego pierwszymi ofiarami są kobiety, ponieważ to one co tydzień pokonują wiele kilometrów, aby zebrać drewno. Sprzęt kuchenny używany w gospodarstwach domowych lub do generowania dochodu zużywa dużo drewna i jest szkodliwy dla zdrowia kobiet. Zasoby drewna kurczą się, co zmusza kobiety do dalszych podróży po drewno. Inti Energies Solidaire, stowarzyszenie specjalizujące się w ekologicznym gotowaniu, chce zaoferować kobietom z Atacora konkretne, odpowiedzialne ekologicznie rozwiązania, które pomogą im dostosować się do zmian klimatycznych i poprawić warunki życia. Z pomocą lokalnego stowarzyszenia Eco-Bénin opracują i będą promować ekologiczne rozwiązania kulinarne dla kobiet i ich rodzin. W towarzystwie Młodzieżowej Sieci na rzecz Zielonej Gospodarki będą współpracować z grupami kobiet w celu optymalizacji ich działalności przetwórczej. Inti Energies Solidaires będzie wspierana przez francuskie stowarzyszenie Support and Solidarity Group, aby zapewnić, że płeć jest brana pod uwagę przez cały cykl życia projektu.

La Voûte Nubienne

Budowanie przestrzeni magazynowych przy użyciu sklepień nubijskich, techniki przodków, która wykorzystuje wyłącznie lokalnie dostępne materiały i umożliwia budowę przyzwoitych, niedrogich i odpornych domów w Sahelu, dla kobiet uprawiających cebulę i szalotkę

Sektor rolniczy jest głównym elementem gospodarki Burkina Faso. Wytwarza on 35% PKB kraju i zatrudnia 82% ludności aktywnej zawodowo. Ponad połowa produkcji rolnej zależy od kobiet, mimo że są one właścicielkami zaledwie 8% ziemi. Zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na warunki pracy rolników i metody produkcji. Brak odpowiedniej infrastruktury zapewniającej właściwe przechowywanie zbiorów pogłębia te trudności i pogarsza niepewną sytuację osób pracujących w tym sektorze. Dotyczy to w szczególności sektora cebuli i szalotki, który ma kluczowe znaczenie w regionie Sahelu. W odpowiedzi na tę sytuację Stowarzyszenie Voûte Nubienne (AVN), we współpracy z Krajową Federacją Grup Naam (FNGN), wesprze grupę kobiet uprawiających cebulę i szalotkę, budując nubijski skarbiec. Technika ta, mająca ponad 3000 lat, umożliwia wznoszenie budynków w 100% z niespieczonej ziemi, materiału, który jest powszechnie dostępny lokalnie i nie ma wpływu na emisję dwutlenku węgla, zastępując importowane blaszane dachy sklepionymi dachami wykonanymi z cegieł z niespieczonej ziemi. Grubość ścian z ubitej ziemi w znacznym stopniu tłumi wahania temperatury wewnątrz budynku, zapewniając lepszą ochronę upraw, bardziej komfortowe warunki pracy i lepszą ochronę przed żywiołami, w przeciwieństwie do blaszanych dachów, które są często zdmuchiwane przez silne wiatry. Ponieważ budynki te nie zawierają drewna, nie są wycinane żadne drzewa, co pomaga chronić lasy. Cechy techniki Nubian Vault sprawiają, że jest to szczególnie odpowiednie rozwiązanie dla wyzwań środowiskowych i klimatycznych tego regionu. AVN i FNGN będą również współpracować z liderkami i przedstawicielkami grup producenckich w celu zdefiniowania i przeprowadzenia krajowych i międzynarodowych działań rzeczniczych, aby zapewnić, że głosy kobiet z Sahelian zostaną wysłuchane w kwestiach adaptacji i prawa do godnych warunków mieszkaniowych dla wszystkich.

Objectif France-Inde

Wzmocnienie zdolności i autonomii kobiet w sektorze rolnym w celu zapewnienia im niezależności finansowej i bezpieczeństwa żywnościowego.

Na obszarach wiejskich stanu Tamil Nadu (południowe Indie) zmiany klimatyczne (susza, degradacja gleby) i izolacja gospodarcza regionu prowadzą do niepewnej sytuacji ludności, zwłaszcza kobiet, które są słabo wykwalifikowane i dyskryminowane ze względu na płeć. Wraz ze swoim partnerem, organizacją pozarządową Gramium, która działa jak najbliżej potrzeb społeczności, stowarzyszenie Objectif France-Inde (OFI) wspiera tworzenie grup samopomocy (JLG: Joint Liability Groups) dla kobiet żyjących poniżej granicy ubóstwa. Dzięki temu projektowi OFI i Gramium będą budować zdolność i autonomię kobiet-rolników w regionie, aby zapewnić im niezależność finansową poprzez uzyskanie dotowanych przez rząd mikrokredytów, a także emancypację osobistą i społeczną oraz bezpieczeństwo żywnościowe. Projekt ten, realizowany już we współpracy z organizacją pozarządową SEVAI, jest powieleniem programu prowadzonego od ponad 20 lat na rzecz ludności wiejskiej (175 000 kobiet wydźwigniętych z ubóstwa).

Rejoué

Promowanie integracji społecznej i zawodowej kobiet, które nie znalazły zatrudnienia, poprzez szkolenie ich w zakresie recyklingu zabawek.

Rejoué zostało założone w 2010 roku jako centrum integracji i recyklingu używanych zabawek. Pomaga w integracji osób z dala od zatrudnienia, z których ponad 60% to kobiety, poprzez ponowne wykorzystanie zabawek w swoim warsztacie w Vitry-sur-Seine (94) i odsprzedaż ich po uczciwych cenach w 2 sklepach w regionie paryskim osobom prywatnym i profesjonalistom z branży dziecięcej. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa AGEC (o gospodarce o obiegu zamkniętym), która tworzy kanał EPR (rozszerzonej odpowiedzialności producenta) dla zabawek. Głównym celem tego nowego sektora jest rozwój ponownego wykorzystania zabawek, nowych kanałów zbiórki i recyklingu. Zgodnie z tym prawem i aby lepiej sprostać wyzwaniom sektora, Rejoué chce zmienić skalę poprzez zwiększenie pojemności magazynowej, umiejętności logistycznych i rozwój sprzedaży. Rozwój ten przyniesie korzyści pracownikom objętym programami integracji społecznej, dając im większe szanse na zatrudnienie i niezależność finansową. Plan działania na najbliższe 3 lata ma na celu zintegrowanie odkrywania zawodów cyfrowych i logistycznych z działaniami projektu integracyjnego, a także zabezpieczenie kariery pracowników poprzez utworzenie zrównoważonego warsztatu, który zoptymalizuje działalność w celu zbierania i odsprzedaży większej liczby zabawek.

Univers-Sel

Szkolenie kobiet produkujących sól w zakresie uprawy soli słonecznej, techniki bardziej przyjaznej dla środowiska

W Gwinei Bissau kobiety produkujące sól zeskrobują słoną ziemię, a następnie filtrują ją z wodą, aby uzyskać "solankę", wodę nasyconą solą, którą następnie gotują na ogniu z drewna namorzynowego, aby zebrać sól. Proces ten zużywa dużo drewna i jest źródłem masowego wylesiania: do wyprodukowania 1 tony soli potrzeba 3 ton drewna. Technika ta jest również szkodliwa dla zdrowia kobiet, które wdychają opary przez cały dzień. W odpowiedzi stowarzyszenie Univers-Sel, współpracując z lokalnymi producentami i pracownikami z Guérande, opracowało bardziej przyjazną dla środowiska technikę produkcji: słoneczną uprawę soli. Solankę wylewa się na plastikowe plandeki, a działanie wiatru i słońca powoduje odparowanie wody i krystalizację soli. Univers-Sel wdraża tę technikę w Gwinei Bissau, w regionie Oio, od 2016 roku. Podczas pierwszych dwóch etapów, z których każdy trwał 3 lata, wspieranych przez fundację, 48 kobiet z 38 wiosek zostało przeszkolonych w zakresie produkcji soli słonecznej i przekazało swoje umiejętności 1500 kobietom. W 2019 r. projekt ten został wyróżniony przez WECF nagrodą Gender and Climate Solutions. W nowej 3-letniej fazie (2023-2025) Univers-Sel ma nadzieję zapewnić bardziej dogłębne wsparcie kobietom, które zostały już przeszkolone, rozpowszechnić tę technikę w innych wioskach, wzmocnić sieć sprzedaży plandek i rozwinąć marketing soli.

Projekty wspierane podczas poprzedniej akcji "Kobiety i środowisko"

Projekty wspierane od marca do sierpnia 2023 r.

LAAFI France

Szkolenie zagrożonych kobiet w zakresie permakultury i agroekologii w celu rozwinięcia działalności generującej dochód

 • Zwiększenie autonomii ekonomicznej 20 kobiet poprzez agroekologię
 • Ochrona i regeneracja 1,5 hektara przestrzeni naturalnej
 • Zwiększenie świadomości na temat żywienia wśród 20 nauczycieli
 • Zaopatrzenie 3 szkół w świeże, ekologiczne i lokalne warzywa
Odwiedź stronę internetową

Emmaüs France

Reintegracja zagrożonych kobiet na rynku pracy poprzez działania związane z recyklingiem i transformacją tekstyliów

 • Wprowadzenie 9 warsztatów upcyklingowych
 • Zainspirowane przez kolektyw, nowe działania upcyklingowe spontanicznie dołączyły do ruchu (między innymi społeczność Emmaüs Chambéry, stowarzyszenie Emmaüs Agir, społeczność Emmaüs Saint-Omer), umożliwiając wsparcie większej liczbie kobiet w trudnej sytuacji.
Odwiedź stronę internetową

GERES

Wspieranie tworzenia zrównoważonego przemysłu kuchennego przez kobiety i dla kobiet

 • Rozwój przedsiębiorczości kobiet, w szczególności poprzez utworzenie sieci sprzedaży pieców z etykietą FaranEco, wspieranej przez 13 kobiet z wrażliwych dzielnic w Casablance.
 • 4 z tych kobiet sprzedały piec lub kuchenkę FaranEco i otrzymały prowizje (które poprawiły ich dochody).
Odwiedź stronę internetową

GRET

Poprawa warunków życia i wzmocnienie ekonomiczne kobiet z mniejszości etnicznych przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonej gospodarki leśnej

 • Utworzenie międzywioskowej grupy konsultacyjnej w celu koordynacji ochrony lasów i działań wspierających źródła utrzymania w rezerwacie przyrody.
 • Dywersyfikacja dochodów kobiet poprzez odpowiedzialną turystykę i rolnictwo.
Odwiedź stronę internetową

EKO !

Szkolenie kobiet-uchodźców w zakresie prostych i przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych

 • 10 kobiet znalazło pracę przy odbudowie i zachowaniu bioróżnorodności ogrodu botanicznego Camayenne.
 • 35 kobiet zostało uświadomionych na temat ochrony różnorodności biologicznej i lasów
Odwiedź stronę internetową

Médecins du Monde France

Szkolenie kobiet ogrodników w zakresie praktyk agroekologicznych, które są bardziej szanujące środowisko i mniej szkodliwe dla ich zdrowia

 • 28 organizatorów, przedstawicieli stowarzyszeń ogrodników, zostało przeszkolonych w zakresie prowadzenia szkoły terenowej i wprowadzania zrównoważonej produkcji warzyw.
 • 28 moderatorów przeprowadziło szkolenia dla 200 ogrodników rynkowych korzystających z programu.
 • 2 ośrodki zdrowia są obecnie remontowane w celu zapewnienia sprzętu medycznego i leków do leczenia pacjentów.
Odwiedź stronę internetową

Forestever

Przyczynienie się do poprawy jakości działek rolnych należących do rdzennych kobiet poprzez sadzenie drzew owocowych, palm i roślin leczniczych

 • Z projektu skorzystało 175 kobiet i dzieci. 110 z nich wzięło udział w grupach dyskusyjnych na temat płci i środowiska.
 • Odnowiono 3 szkółki, a kobiety zorganizowały 3 wyprawy po nasiona.
 • Każdy beneficjent zasadził 150 drzew.
Odwiedź stronę internetową

Elevage Sans Frontières

Wzmacnianie pozycji kobiet hodujących kozy i owce poprzez wzmacnianie ich umiejętności i wspieranie ich grupowania w spółdzielnie

 • 148 kobiet zostało przeszkolonych jako hodowcy i otrzyma kozę lub owcę.
 • 12 kobiet nauczyło się podstaw opieki weterynaryjnej.
 • Utworzono spółdzielnię zajmującą się sprzedażą produktów.
Odwiedź stronę internetową

Gbobètô

Opracowanie ekologicznej, zdrowej i ekonomicznej alternatywy dla węgla drzewnego poprzez zaangażowanie kobiet w cały łańcuch (producenci, konsumenci, sprzedawcy)

 • Każdego dnia produkowanych jest 2 000 brykietów biopaliwowych.
 • 3 grupy rolniczek otrzymały wsparcie w dostarczaniu surowców rolnych potrzebnych do produkcji brykietów.
 • 6 kobiet garncarzy zostało przeszkolonych w produkcji nowych kuchenek.
Odwiedź stronę internetową

Rural Development

Promowanie integracji zawodowej kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez produkcję i dystrybucję surowych i przetworzonych owoców

 • 8 kobiet otrzymało wsparcie w działaniach integracyjnych.
 • 3 tony owoców poddano recyklingowi.
Odwiedź stronę internetową

WECF France

Wspieranie kobiet z dzielnic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w organizowaniu stowarzyszeń zajmujących się recyklingiem odpadów

 • 4 stowarzyszenia zajmujące się recyklingiem, prowadzone przez kobiety, są wspierane w ich formalizacji.
 • Kobiety zajmujące się recyklingiem z 4 stowarzyszeń zostały przeszkolone w zakresie obrony swoich praw i wzmocnienia ich miejsca w łańcuchu wartości recyklingu.
Odwiedź stronę internetową

SOL, Réseau CIVAM et FADEAR

Wspieranie rolniczek zaangażowanych w agroekologię

 • 7 kobiet otrzymało wsparcie w ramach programu mentoringu dla rolników.
 • 22 rolniczki wzięły udział w jednopłciowych szkoleniach i grupach roboczych, aby omówić swoje trudności i podzielić się najlepszymi praktykami.
 • Zorganizowano szereg wydarzeń podnoszących świadomość na temat udziału kobiet w rolnictwie, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
 • Obecnie realizowany jest projekt badawczy dotyczący roli kobiet w transformacji agroekologicznej.
Visita la web de la asociación (SOL) Visita la web de la asociación (Réseau CIVAM) Visita la web de la asociación (FADEAR)