Czy karton jest ekologiczny?

9 min. lektura 01 listopada 2022

Promowanie proekologicznego podejścia do kwestii opakowań jest jedną z misji Rajapack. Dzięki proponowaniu przez nas ekologicznej linii produktów wykorzystującej w 100% surowce odnawialne nie ma powodu do obaw o to, czy karton jest ekologiczny

Czy kartony Rajapack są ekologiczne?

Proces produkcji Rajapack opiera się o biologiczne surowce pozyskiwane w sposób zrównoważony. Wśród wykorzystywanych surowców wymienić można skrobię kukurydzianą, tekturę, drewno, papier oraz inne surowce roślinnego pochodzenia. 

Wykorzystanie przy produkcji odnawialnych surowców pozwala na objęcie ich zasadami gospodarki cyrkulacyjnej. Umożliwia to poddanie ich po zużyciu przyjaznym dla środowiska metodom utylizacji oraz ponowne wykorzystanie surowców przy wyrobie kolejnych produktów.

Wykorzystywana przez nas masa papiernicza składa się w 70% z drewna pochodzącego z wycinki niezbędnej do prawidłowego utrzymania lasów, zaś pozostałe 30% surowca jest produktem ubocznym przerobu w tartakach.

W trakcie wytwarzania artykułów z naszej ekologicznej linii produktów angażujemy surowce pochodzące w całości lub części z materiałów powtórnie przetworzonych. Angażujemy się w recykling, czyniąc go integralną częścią naszego procesu produkcyjnego, ograniczając tym samym marnotrawstwo surowców oraz zmniejszając ilość powstających odpadów.

Znaczenie ma też masa wykonanych z papieru opakowań, znacznie ustępująca alternatywom z tworzyw sztucznych. Mniejsza masa opakowań przekłada się na redukcję śladu węglowego, niższe koszta logistyki, oszczędność paliwa, energii oraz zmniejszenie emisji.

Biodegradowalne opakowania nie zawierają niebezpiecznych składników czy toksyn, które mogłyby prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza lub stworzenia zagrożenia dla zwierząt. W czasie od kilku do kilkunastu miesięcy dochodzi do ich pełnego rozkładu.

Przy okazji materiałów nie podlegających biodegradacji dokonujemy recyklingu, wykorzystując je wielokrotnie w procesie produkcyjnym.

Dostępne w ofercie Rajapack opakowania foliowe także opierają się o surowce recyklingowane:

  • worki foliowe: w 100% z recyklingu,
  • folia bąbelkowa: w 50% z recyklingu,
  • folia stretch typu cast: w 80 % z recyklingu.

5 zasad epakowania w Rajapack

Znak ekologi i recyklingu

Rajapack opiera swoje działania recyklingowe o 5 zasad epakowania.

Redukcja – dotyczy minimalizacji wagi i objętości produktów bez obniżania ich funkcjonalności.

Ponowne użycie – design opakowań zakłada ich wielokrotne zamykanie i wykorzystanie.

Zamiana – zastępujemy produkty z materiałów nienadających się do recyklingu takimi, które sprzyjają środowisku bez strat na jakości produktu.

Odnowa – koncentrujemy się na wykorzystywaniu surowców biologicznych, pozyskiwanych w zrównoważony sposób z odnawialnych materiałów naturalnych.

Recykling – praktykujemy ponowne przetwórstwo materiałów, nadając naszym zużytym produktom powtórną użyteczność i minimalizując przy tym ilość odpadów.

Koncepcja długofalowego rozwoju solucji ekologicznych

Namacalne solucje i osiągnięcia proekologiczne poprzedza zrozumienie ich znaczenia i opracowanie długofalowego modelu prowadzenia biznesu w sposób, który jest na nie ukierunkowany. Rajapack dostrzega wpływ odpowiedzialności biznesu zarówno w sferze ekologicznej, jak i społecznej. To wszak podmioty biznesowe wytwarzają i przedstawiają zapotrzebowanie na znacznie większą ilość opakowań niż klient indywidualny. To w pierwszej kolejności na ramionach przedsiębiorstw spoczywa ciężar kwestii dotyczącej tego, czy karton jest ekologiczny.

Kreujemy konkretne solucje pozostające do dyspozycji klientów, jednak na tym nie kończy się nasz wpływ na sferę społecznego postrzegania ekologii. Poprzez przyświecającą naszej pracy proekologiczną ideę i akcentowanie jej znaczenia, docieramy z przesłaniem do szerokiego odbiorcy, przypominając o konieczności wspólnego angażowania się w ekologiczne rozwiązania długofalowo.

Zwracamy uwagę, że proekologicznych działań nie należy postrzegać jedynie w kontekście instrumentu marketingowego, harmonizującego z bieżącą modą. Należy dokonywać dalece idących zmian w metodyce pracy przedsiębiorstw z zamysłem długofalowym, by liczyć na wymierne efekty postępów ekologicznych w skali całej gospodarki.

Zasoby surowców naturalnych nie są niewyczerpane, toteż ukierunkowanie procesów produkcji na surowce odnawialne i wtórne to konieczność. Dzięki temu tempo kurczenia się zasobów naturalnych ulegnie znacznemu spowolnieniu.

Potencjał surowców odnawialnych

W kontekście wpływu ekologicznych metod produkcji na środowisko duże znaczenie ma stopień biodegradowalności oraz odnawialności poszczególnych surowców.

Przyjazny środowisku karton to materiał zarówno biodegradowalny, jak i odnawialny w stu procentach. Już po sześciu miesiącach dochodzi jego pełnego rozkładu, na który to czas ma wpływ gatunek papieru oraz stopień wilgotności ziemi. Surowiec ten można też wykorzystać ponownie chociażby przy okazji wytwarzania papieru toaletowego z materiałów recyklingowych.

Tworzywa sztuczne, metale, drewno szkło czy papier również można wielokrotnie wykorzystać ponownie.

W przypadku stali zaś proces recyklingu może w praktyce trwać bez końca, dzięki zachowaniu przez surowiec swoich użytecznych właściwości.

Zamiast tworzyć kolejną warstwę odpadów na wysypisku, liczne materiały mogą więc posłużyć ponownie, ku konstruktywnemu recyklingowi.

Dowodzi to ogromnej oszczędności kosztów i wielokrotnemu zmniejszeniu ilości odpadów, do których może doprowadzić gospodarka cyrkulacyjna.

Wkład Rajapack w produkcję ekologicznych opakowań

Dowodem naszych osiągnięć w tej sferze jest wyróżnienie w konkursie Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2015. W trakcie jego czwartej edycji szereg naszych produktów został uhonorowany nagrodą EKO-HIT Produkt. 

Przykłady produktów proponowanych przez nas w sferze ekologicznych metod pakowania to między innymi:

i wiele innych.

Sprawdź w naszym ostatnim artykule, dlaczego warto wybrać kartony i opakowania ekologiczne.

Czy karton jest ekologiczny? To pytanie do nas wszystkich

Palet z tekturą kartonową

Odpowiedź na pytanie, czy karton jest ekologiczny, jest jasna, jakkolwiek nie dająca się ująć jednym słowem. Tak, potencjalnie możemy zmienić horyzont opakowań i filozofię ich wytwarzania w sposób, dzięki któremu odpowiedź ta będzie zawsze twierdząca. To jednak nie stanie się samo – wymaga to zaangażowania zarówno producentów, przedsiębiorstw będących klientami jak i szeroko pojętego odbiorcy jednostkowego. 

Dokonanie szeroko zakrojonych zmian na horyzoncie ekologii wymaga od przedsiębiorstw zmiany swojej filozofii prowadzenia działań biznesowych i wprowadzania konsekwentnych zmian w procesach produkcji. 

Istotną rolą odbiorców zaś jest wspieranie tych wysiłków swoimi preferencjami zakupowymi. Wielkie znaczenie ma po ich stronie przykładanie uwagi do pochodzenia opakowań, surowców i środków wykorzystanych do produkcji nabywanych dóbr oraz metodyka postępowania z opadami. Jest to ważne, gdyż zmiany wprowadzane na rzecz ekologii na skalę całych przedsiębiorstw wiążą się z ponoszeniem poważnych kosztów, wymagając udziału klienta zainteresowanego wspieraniem ich swoim wyborem.

Tylko wspólnie, połączonymi siłami i rozumieniem faktu, iż producenci i odbiorcy stanowią w kontekście ekologicznych postępów naczynia połączone, można konsekwentnie dokonywać znaczących zmian w tej sferze. Budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie jest więc fundamentalne dla materialnej opłacalności, a więc i samej możliwości realnego wdrażania tych istotnych i koniecznych zmian przez przedsiębiorców.

Nasz wkład w budowanie ekologicznej przyszłości

Włączamy się w aktywną promocję opierania procesów produkcji o ekologiczne materiały wielokrotnego użytku, w opozycji do stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Dokonujemy tego na wszystkich obszarach prowadzonej przez nas działalności, kierując nasz głos zarówno do klientów detalicznych, jak i przedsiębiorstw. Jednym z przykładów naszej aktywności w tej sferze jest akcja „Kobieta i Środowisko” przeprowadzona z ramienia Fundacji Raja-Danièle Marcovici.

Nadajemy opakowaniom drugie życie poprzez nowoczesny recykling, konsekwentnie podnosząc udział opakowań przeznaczonych do wielokrotnego przetworzenia w swojej produkcji. Zachęcamy też do zbierania odpadów celem ich ponownego spożytkowania.

Zasad ekologii pilnujemy też na własnym podwórku. Dbamy o ograniczenie śladu węglowego podczas dostaw i stale poszerzamy ofertę o kolejne innowacyjne, ekologiczne propozycje, oparte o surowce odnawialne. Redukujemy ilość katalogów drukowanych na rzecz ich elektronicznych wersji. Przy produkcji pozostałych egzemplarzy angażujemy papier z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Świadczymy też pomoc w projektowaniu ekologicznych rozwiązań naszym partnerom.

Fachowa pomoc w wyborze ekologicznych solucji

Rajapack służy ekspercką pomocą przy doborze rozwiązań dla swoich klientów. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji na temat produktów oraz dopasowania propozycji do Państwa indywidualnych potrzeb.

Wiele z produktów dostępnych w naszym szerokim portfolio dostępnych jest „od ręki”. Dysponujemy wachlarzem ponad 3 tysięcy propozycji z dostawą do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. 

Nasza ugruntowana pozycja europejskiej marki jest gwarancją jakości każdego z nich.

Aż 86% z naszych rozwiązań sprzedawanych jest w Europie, pochodzi z niej też 97% naszych dostawców. 

Wśród naszych klientów znajdują się przedstawiciele rozmaitych branż, dla których Rajapack dostarcza ekologiczne rozwiązania opakowaniowe przy zachowaniu wysokiej kultury organizacyjnej.

Dzięki digitalizacji marki i procesu zamówień jest on szybki, przejrzysty i bezpieczny.

Stawiając na ekologię, pomagasz i zyskujesz

Nasze podejście do wykorzystania ekologicznych surowców zakłada zachowanie niezmiennie wysokich standardów jakościowych wszystkich naszych produktów. Decydując się na stosowanie ekologicznych i recyklingowanych opakowań w Twojej firmie, otrzymujesz tę samą, znaną od ponad 60 lat, najwyższą jakość Rajapack. Nie ponosisz też przy tym żadnych dodatkowych kosztów, o co dba nasza polityka cenowa. Przyczyniając się do zachowania środowiska naturalnego poprzez wybór ekologicznych rozwiązań, dbasz o lepszą przyszłość, nie tracąc na żadnym polu.

Tym, co natomiast w takim wypadku zyskujesz, jest pozytywny wizerunek dla swojej firmy. Współcześni konsumenci są coraz bardziej świadomi zagrożeń dotyczących środowiska, dlatego pragną dobrowolnie wybierać ekologiczne rozwiązania dla swoich potrzeb. Możliwość skorzystania z usług firmy zapewniającej ekologiczne rozwiązania coraz częściej stanowi przysłowiowy języczek u wagi przy podejmowaniu przez klienta decyzji.

Przeczytaj również:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Najpopularniejsze tematy