Wysyłka towarów niebezpiecznych – które opakowania do transportu towarów niebezpiecznych wybrać?

4min. lektura 22/04/2022

Wysyłka towarów niebezpiecznych – które opakowania do transportu towarów niebezpiecznych wybrać?

Towary niebezpieczne to takie, które nie zapewniają bezpieczeństwa takiego, którego można oczekiwać przy uwzględnieniu normalnego zużycia. W związku z tym takie produkty muszą spełniać określone warunki wysyłki i pakowania. Do ich transportu używa się specjalnych opakowań.

Okazuje się, że takie towary nie są wysyłane okazjonalne, ale dość często. Zatem przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją bądź dystrybucją takich towarów powinni wyposażyć swój magazyn w odpowiednie opakowania do transportu towarów niebezpiecznych.

Towary niebezpieczne – definicja

Zgodnie z art. 4491 – 44911 kodeksu cywilnego są to przedmioty, które nie zapewniają bezpieczeństwa jakiego można od nich oczekiwać przy uwzględnieniu normalnego zużycia. O tym czy dany produkt jest niebezpieczny decydują okoliczności z momentu wprowadzenia go do obrotu handlowego. Produkt to rzecz ruchoma, również połączona z inną rzeczą, a także zwierzę i energia elektryczna.

Za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odpowiedzialni są: producent, wytwórca części składowej, producent nominalny, importer oraz zbywający produkt (jeśli nie wiadomo kto jest producentem, producentem nominalnym lub importerem).

Według firm kurierskich produktem niebezpiecznym jest każdy przedmiot, który wymaga szczególnego traktowania wynikającego np. ze specyfiki chemicznej towaru oraz taki, który może powodować uszkodzenie ciała kuriera lub odbiorcy lub zniszczyć inne paczki w transporcie. Do takich produktów zalicza się: baterie litowe, farby, lakiery, aerozole, a nawet perfumy! Baterie mogą ulec przegrzaniu i zapłonowi, farby, lakiery zapaleniu, aerozole mogą eksplodować, a alkohol, który jest składnikiem perfum może się zapalić. Inne niebezpieczne towary to: fajerwerki, pestycydy, środki owadobójcze, wybielacze, udrażniacze itp.

Wysyłka towarów niebezpiecznych – na czym polega?

Do wysyłki lub przewozu produktów niebezpiecznych trzeba koniecznie używać specjalnych opakowań. Szeroką ofertę w tym zakresie oferuje hurtownia RAJA: https://www.rajapack.pl/kartony-pudelka-opakowania-kartonowe/kartony-na-produkty-niebezpieczne_C1192.html.

Wysyłka towarów niebezpiecznych wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i opłatami dla zlecającego. Wysyłający musi zgłosić fakt, że jest to produkt niebezpieczny, prawidłowo go zapakować oraz oznaczyć. Poza tym konieczne jest załączenie dokumentacji wymaganej w kraju dostarczenia towaru. Za wszystkie te elementy odpowiedzialny jest nadawca. Przewóz takich towarów podlega przepisom w ramach: IATA – dla transportu lotniczego w krajach, w których obowiązują przepisy ICAO lub ADR – dla transportu drogowego w krajach stosujących zasady konwencji ADR i w Europie Zachodniej zgodnie z dyrektywami UE.

Przed podjęciem decyzji jakiej firmie kurierskiej powierzyć transport warto zapoznać się z obowiązującymi regulacjami, ponieważ każdy przewoźnik ma inne zasady i rygory.

Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych

Do wysyłki produktów niebezpiecznych trzeba bezwzględnie używać specjalnych opakowań. W ofercie RAJA dostępne są kartony na produkty niebezpieczne z oznaczeniem ONU i to aż w 9 wariantach. Są to opakowania bardzo wytrzymałe, gdyż wykonane z tektury pięciowarstwowej, a DAP55 i DAP70 (największy wymiar kartonów) z tektury siedmiowarstwowej. Są bardzo praktyczne – wyposażone w worek ochronny z folii PE o grubości 50 mikronów. Z zewnątrz takie pudełka są pokryte papierem kraft dla jak najlepszej ochrony ładunków. Zamawia się je w formie złożonej, zatem zajmują mniej miejsca w przestrzeni magazynowej. Są przeznaczone do recyklingu po żużyciu. Są sprzedawane w paczkach po 5 sztuk.

Grupy opakowań towarów niebezpiecznych

Wyróżnia się 3 grupy opakowań produktów niebezpiecznych. Te należące do I grupy muszą przejść test upadku z 1,8 m dla towarów bardzo niebezpiecznych (substancje trujące i zakaźne). Te należące do II grupy muszą przejść test upadku z 1,2 m dla towarów średnio niebezpiecznych (materiały wybuchowe i akumulatory). A do III grupy należą te, które musza przejść test upadku z 0,8 m dla towarów mniej niebezpiecznych (łatwopalne płyny). Opakowanie z grupy I może służyć jako opakowanie dla grupy II i III, ale bez możliwości przekroczenia maksymalnego ciężaru.

Przewóz towarów niebezpiecznych

W sytuacji przewozu towarów niebezpiecznych luzem lub w cysternach albo w sztukach przesyłki jeżeli ilość przekracza wartość podaną w oświadczeniu rządowym pojazd musi być specjalnie oznakowany tablicami UN. Nie dotyczy to pojedynczych przesyłek przewożonych przez kurierów.

Najpopularniejsze tematy