Grupa RAJA przeznacza 200 000 euro na pomoc ofiarom konfliktu na Ukrainie

3 min. lektura16 marca 2022

Grupa RAJA przeznaczy 200 000 euro dla dwóch organizacji humanitarnych, Lekarzy bez Granic i Francuskiego Czerwonego Krzyża, aby zaspokoić pilne potrzeby ludności dotkniętej wojną na Ukrainie. Fundacja RAJA Danièle-Marcovici przekazała 50 000 euro w ramach pomocy doraźnej na rzecz Centrum Praw Kobiet w Polsce, które prowadzi działania mające na celu pomoc ukraińskim uchodźczyniom.

Jestem głęboko zasmucona tym poważnym kryzysem humanitarnym, który powoduje tak wiele cierpienia narodu ukraińskiego.  Wiele kobiet, mężczyzn i dzieci pilnie potrzebuje pomocy. Dlatego też wspieramy dwie główne organizacje humanitarne, które pomagają mieszkańcom Ukrainy i przyjmującym uchodźców krajom sąsiednim,” mówi Danièle Kapel-Marcovici, Prezes i Dyrektorka Generalna Grupy RAJA

Grupa RAJA jest obecna w krajach sąsiadujących z Ukrainą – w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji, a także w Czechach. Oddziały Grupy w krajach europejskich, wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, podejmują działania na rzecz wsparcia uchodźców, przekazując odzież, żywność, pieniądze, zabawki i opakowania stowarzyszeniom, które dostarczają na Ukrainę środki medyczne, artykuły pierwszej potrzeby, żywność itp.

W Polsce Fundacja RAJA-Danièle Marcovici, która wspiera działania na rzecz kobiet i dziewcząt, udzieliła doraźnej pomocy w wysokości 50 000 euro polskiemu Centrum Praw Kobiet, które przygotowuje się do przyjęcia uchodźczyń z Ukrainy.

Obecna sytuacja na granicy Ukrainy i Rumunii skłoniła wielu pracowników Vikinga (firmy przejętej przez Grupę RAJA w 2021 r.) z siedzibą w Klużu w Rumunii do natychmiastowego zaangażowania się w pomoc uchodźcom przybywającym do tego kraju. Współpracując z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, zapewniają oni transport i zakwaterowanie oraz niezbędne zaopatrzenie dla uchodźców.

„Myślę o wszystkich ukraińskich kobietach i ich dzieciach, które wybrały emigrację. Myślę o ukraińskich mężczyznach, którzy zostali zmobilizowani i nie mogli im towarzyszyć. Jestem wzruszona duchem solidarności okazanym przez nasze zespoły i mam głęboką nadzieję, że ta wojna szybko się skończy.” mówi Danièle Kapel-Marcovici.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zaangażowany w tym regionie w pomoc ludziom dotkniętym konfliktem na Ukrainie i w krajach sąsiednich. Fundusz kryzysowy organizacji Lekarze bez Granic umożliwia jej zespołom szybkie reagowanie na nagłe kryzysy humanitarne, takie jak ten, który ma miejsce obecnie na Ukrainie i w krajach sąsiednich. Są oni obecni w Polsce, na Słowacji, Węgrzech, w Mołdawii, Rumunii, na Białorusi i w Rosji, aby ustalić, jak najlepiej wspierać przyjmowanie najbardziej potrzebujących uchodźców. Organizacja prowadzi również interwencje kryzysowe na Ukrainie, w tym udziela wsparcia szpitalom.

 

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

    Najpopularniejsze tematy