5 zasad ekopakowania według RAJA

4 min. lektura 20 marca 2020

Wiadomo, że opakowania są niezbędne do ochrony towarów podczas wysyłki. Co jednak zrobić, by zmniejszyć ilość odpadów, jakie niesie za sobą ich używanie? Warto podstawić na opakowania przyjazne środowisku.

Stosowanie opakowań jest konieczne nie tylko podczas transportu towarów, ale także do ich przechowywania w magazynie. Bez nich produkty byłyby uszkodzone i zniszczone. Poza tym klienci oczekują dostawy przesyłek w nienagannym stanie – sposób opakowania świadczy o wysyłającym. Wyzwaniem dla branży opakowań jest pakowanie w sposób ekologiczny, czyli przyjazny dla środowiska. I do tego właśnie dąży firma RAJA. Polega ono na używaniu produktów dostosowanych do konkretnych potrzeb, a co za tym idzie ograniczenie używania większej ilość opakowań niż jest to potrzebne oraz lepsze gospodarowanie odpadami. Grupa RAJA działa w oparciu o zasady gospodarki cyrkulacyjnej, polegającej na ograniczaniu ilości odpadów przez oferowanie produktów wymagających mniejszej ilości materiału, opakowań z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania.

Czym wyróżniają się opakowania ekologiczne RAJA?

Opakowania RAJA są przyjazne środowisku i oznaczone symbolem organizacji ekologicznej. Certyfikat ten obejmuje cały cykl projektowania i wytwarzania produktów. Produkty pochodzenia biologicznego są wytwarzane z materiałów pochodzących z odnawialnych zasobów naturalnych, takich jak papier, tektura, drewno, skrobia kukurydziana i inne surowce roślinne. Opakowania te redukują ilość odpadów, zmniejszają zużycie surowców i energii (np. produkty z recyklingu czy wstępnie rozciągnięta folia tzw. pre-stretch). Produkty są objęte recyklingiem i zbiórką odpadów.

Opakowania ekologiczne RAJA to m.in.: palety drewniane, koperty tekturowe, torby papierowe i taśma papierowa.

Najczęściej wykorzystywane do pakowania są pudła kartonowe, dostępne tu, a także koperty kartonowe oraz dodatkowo do zabezpieczenia taśma papierowa.

RAJA, by ograniczyć ilość odpadów i pakować w sposób bardziej odpowiedzialny, stosuje 5 zasad ekopakowania, do których zaliczają się: redukcja, ponowne użycie, zamiana, odnowa i recykling. Dzięki temu następuje przejście z modelu gospodarki linearnej do tej o obiegu zamkniętym.

Redukcja

Polega ona na zmniejszeniu zużycia opakowań przez ograniczenie ich wagi i objętości do minimum niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony produktu. Wybór formatów opakowań dostosowanych do produktów i przesyłek pozwala zmniejszyć ilość niewykorzystanej przestrzeni opakowaniowej, zmniejszyć ilość używanych opakowań, zmniejszyć ilość odpadów oraz obniżyć koszty transportu.

Ponowne użycie

RAJA oferuje opakowania zaprojektowane tak, by można było je ponownie zamknąć i tym samym używać wielokrotnie. Dotyczy to także opakowań zwrotnych, stosowanych przez sklepy internetowe. Wśród takich produktów znaleźć można: pudełka z podwójną taśmą klejącą, pojemniki transportowe czy plastikowe palety.

Zamiana

Opakowania nienadające się do recyklingu są zastępowane takimi, które są przyjazne środowisku. Chodzi o opakowania ekologiczne o takich samych właściwościach ochronnych i spełniające potrzeby klientów.

Odnowa

RAJA stosuje opakowania produkowane na bazie surowców biologicznych, pozyskiwanych w sposób zrównoważony, wytwarzanych z odnawialnych materiałów naturalnych. To przyczynia się do zmniejszenia wpływu na środowisko. Masa papiernicza wykorzystana jako materiał składowy opakowań kartonowych i papierowych (np. toreb papierowych, kopert kartonowych czy taśmy papierowej) składa się w 70% z drewna pochodzącego z wycinki niezbędnej do prawidłowego utrzymania lasów gospodarczych i w 30% z surowca będącego produktem ubocznym przerobu drewna w tartakach. Aż 1186 produktów firmy wytwarzanych jest z materiałów odnawialnych.

Recykling

Proces recyklingu daje opakowaniom drugie życie, minimalizując przy tym ilość odpadów. RAJA zwiększa udział w produkcji opakowań nadających się do ponownego przetworzenia, ponownie używa materiały oraz zachęca do selektywnej zbiórki odpadów. Takim recyklinowalnym materiałem, przyjaznym środowisku jest karton, który jest w 100% odnawialny i w 100% biodegradowalny. Rozwijane są także procesy związane z recyklingiem tworzyw sztucznych. Celem firmy jest zwiększenie poziomu tego procesu do 60% w 2030 roku.

Szeroki wybór opakowań ekologicznych, w tym palet drewnianych można znaleźć w sklepie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego rozwiązania, skontaktuj się z nami poprzez nr. tel.: 801 55 3000* lub e-mail: poczta@rajapack.pl. Nasi specjaliści pomogą wybrać Ci najlepsze rozwiązania opakowaniowe, dostosowane do specyfiki firmy.

*Koszt według taryfy operatora.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Najpopularniejsze tematy