10 rad jak usprawnić zarządzanie magazynem

4 min. lektura 10 maja 2019

Odpowiednio dobrana strategia, właściwe procedury i planowanie pracy są niezwykle ważne w procesie logistycznym. Udzielamy 10 rad, jak skutecznie zarządzać magazynem.

1. Dostosować strategię logistyczną do potrzeb

Magazyny mogą znacznie różnić się liczbą zamówień i personelu oraz powierzchnią. Czynniki te są kluczowe dla wyboru właściwej strategii logistycznej,określającej jak zarządzać magazynem.

  • W przypadku do 50 zamówień dziennie, zespołu do 5 osób oraz powierzchni magazynu do 500 m², każde zamówienie można kompletować oddzielnie, a pracownicy mogą pełnić różne funkcje.
  • Powyżej 50 zamówień kompletacja powinna być realizowana dla serii zamówień, a członkowie zespołu pełnią określone funkcje. Wymagane jest również dokładne adresowanie produktów.
  • Gdy liczba zamówień przekracza 1000 dziennie, magazyn należy zautomatyzować i przydatny będzie elektroniczny system zarządzania magazynem, który optymalizuje przetwarzanie zamówień (WMS, Warehouse Management System).
  • Przy aktywności zwiększającej się okresowo, praktycznym, lecz kosztownym rozwiązaniem, może okazać się outsourcing logistyczny.

2. Prowadzić kontrolę jakości, żeby zminimalizować liczbę błędów w zamówieniach

Właściwa kontrola jakości na każdym istotnym etapie procesu logistycznego (przyjęcie produktów, kompletacja, pakowanie, wysyłka) to odpowiedź na pytanie, jak zarządzać magazynem, by ograniczyć liczbę błędów w zamówieniach.

Szczególnie efektywna będzie kontrola z użyciem skanera, który zweryfikuję liczbę i zgodność produktów w momencie ich pakowania.

3. Ustrukturyzować przestrzeń w magazynie

Im większa jest skala działalności magazynu, tym rośnie znaczenie dobrego wykorzystania dostępnej przestrzeni.

Przydatne mogą okazać się: adresowanie (numerowanie) produktów, zaplanowanie ścieżek logistycznych, które najszybciej doprowadzą do produktu, a także wydzielenie różnych stref w magazynie (strefy magazynowania, pracy, z zapasami nadmiarowymi, składowania, przygotowywania zamówień, przyjęć dostaw, wysyłki itp.).

4. Uporządkować produkty zgodnie z podziałem na klasy logistyczne

Uporządkowanie towarów według ich charakterystyki skróci czas poszczególnych procesów logistycznych i w konsekwencji usprawni zarządzanie magazynem. Produkty można przykładowo podzielić na:

  • Świeże.
  • Ciężkie lub niewygodne (wymagające specjalnego sprzętu).
  • Do personalizowania (przechodzące ze strefy magazynowania na produkcję, a następnie do strefy pakowania).

5. Poprawić środowisko pracy dzięki inwestycji w sprzęt

Poprawa środowiska pracy to nie tylko optymalizacja przestrzeni i ścieżek kompletacji logistycznej, ale także wyposażenie magazynu w wysokiej jakości sprzęt i nowoczesne technologie.

Przykładem mogą być taśmociągi, podnośniki, wózki paletowe, skuteczny WMS, ekrany czy czytniki kodów kreskowych.

6. Zwiększyć specjalizację pracowników

W dużym, profesjonalnie zarządzanym magazynie, pracownicy są przypisani do różnych stref: przygotowywania i kompletacji zamówień, pakowania, adresowania i wysyłki itp. Im precyzyjniej określone są zadania członków zespołu, tym lepiej je oni znają, a w konsekwencji szybciej wykonują.

7. Wykorzystywać technikę cross-dockingu

W niektórych sytuacjach – na przykład w przypadku zamówień oczekujących na realizację – w zarządzaniu magazynem przydatna będzie technika cross-dockingu.

Polega ona na przekazywaniu towarów bezpośrednio ze strefy przyjmowania dostaw do strefy wysyłki, bez wprowadzania ich na magazyn. W ten sposób można skrócić czas realizacji zamówienia i ograniczyć przemieszczanie produktów.

8. Utworzyć strefę produktów o dużej rotacji

Analiza struktury zamówień daje istotne informacje o tym, jak zarządzać magazynem. Produkty o dużej rotacji, a więc najczęściej zamawiane przez klientów i pobierane przez pracowników, powinny znajdować się w specjalnej strefie, którą dobrze ulokować w pobliżu stref odbioru dostaw oraz pakowania i wysyłki.

9. Jednoczesne przygotowywanie zamówień z tymi samymi produktami

Bieżąca analiza spływających zamówień również może usprawnić zarządzanie magazynem i planowanie pracy.

Przykładowo, jeśli w części zamówień powtarza się ten sam produkt, przygotowywanie ich w tym samym momencie pozwoli skrócić czas kompletacji, gdyż pracownik będzie mógł od razu udać się po większą liczbę sztuk danego produktu.

10. Zautomatyzować zarządzenie brakami w magazynie

Zarządzenie brakami w magazynie powinno minimalizować zarówno perturbacje w łańcuchu dostaw, jak i niezadowolenie klientów. Warto w tym celu stosować zestandaryzowane procedury we współpracy z obsługą po sprzedażową oraz zespołami handlowymi.

Najbardziej popularną metodą jest automatyczna wysyłka e-maili informująca o tym, że zapasy danego produktu zostaną wkrótce uzupełnione.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze opakowań, skontaktuj się z nami poprzez nr. tel.: 801 55 3000* lub e-mail: poczta@rajapack.pl.

Nasi specjaliści pomogą wybrać Ci najlepsze rozwiązania opakowaniowe, dostosowane do specyfiki firmy.

*Koszt według taryfy operatora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Najpopularniejsze tematy