4 zasady skutecznego magazynowania

4 min. lektura 12 stycznia 2022

4 zasady skutecznego magazynowania.

Odpowiednie wyposażenie magazynu nie daje gwarancji jego efektywnego funkcjonowania. Równie ważne jest odpowiednie zarządzanie i stosowanie podstawowych zasad magazynowania towarów.

Aby proces magazynowania przebiegał efektywnie, należy zastanowić się nad 4 aspektami, tj. techniką magazynowania, metodą magazynowania, odpowiednim wyposażeniem magazynu oraz wprowadzeniem zasady 5S.

Magazynowanie – co to?

Co to jest magazynowanie? To złożony proces polegający na przyjmowaniu, przechowywaniu i przygotowywaniu towarów do transportu lub wysyłki. Tylko sprawne działanie tego procesu daje możliwość uzyskania zadowalającego efektu i czerpania zysków z prowadzonego biznesu. Magazynowanie składa się z 4 etapów:

 • etap I: przyjęcie towaru na magazyn (rozładunek, kontrola ładunków i dokumentacji, sortowanie i wprowadzenie do ewidencji)
 • etap II: składowanie towarów przez określony czas (w optymalnych warunkach)
 • etap III: kompletacja zamówień (zbieranie z magazynu towarów przeznaczonych do dalszego transportu)
 • etap IV: wydawanie towaru (wydanie i transport do punktu odbioru).
  • Efektywne magazynowanie ma wręcz kluczowe znaczenie z powodu konieczności utrzymania konkurencyjności na rynku oraz z uwagi na potrzebę redukcji kosztów pracy magazynu.

Logistyka magazynowania

Aby proces magazynowania był efektywny, należy przede wszystkim wybrać odpowiednią technikę magazynowania towarów oraz ich dystrybucji. Ważne są także aspekty takie jak:

 • wybór właściwego sposobu rozmieszczenia towarów – musi on być dopasowany do rodzaju towarów
 • świetne oznakowanie na terenie całego magazynu – usprawnia to pracę
 • wyposażenie magazynu w odpowiedni sprzęt, który ułatwia i usprawnia pracę
 • rejestrowanie ładunków przychodzących i wychodzących
 • przestrzeganie planu, czyli terminowego dostarczania ładunków
 • przestrzeganie zasad i przepisów BHP
 • przeszkolenie pracowników i zadbanie o wykwalifikowaną kadrę.

3 metody magazynowania oraz zasada 5S

Najbardziej rozpowszechnione są 3 zasady magazynowania i dystrybucji towarów – ABC, LIFO i FIFO, które pozwalają na efektywne zarządzanie.

Magazynowanie – metoda ABC

Metoda ABC polega na segregowaniu towarów zgodnie z ich rotacją. Towary umieszcza się wg kategorii: A – towary o największej rotacji – rzędu 80% (umieszczone najbardziej pod ręką), B – towary rzadziej wychodzące z magazynu (dolne półki regałów) i C – towary najrzadziej wychodzące z magazynu (umieszczane na najwyższych regałach).

Magazynowanie – metoda LIFO

Metoda LIFO (Last In First Out – ostatnie weszło, pierwsze wyszło) polega na tym, że najbliżej strefy pakowania umieszczane są towary, które trafiły do magazynu jako ostatnie.

Magazynowanie – metoda FIFO

Metoda FIFO (First In First Out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło) z kolei polega na tym, że towary, które przyszły jako pierwsze znajdują się najbliżej strefy pakowania i wyjdą z magazynu szybciej niż nowe towary. Jest to zatem przeciwieństwo metody LIFO.

Zasada 5S

Aby usprawnić działanie magazynu stosuje się także zasadę 5S (sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina). Jest to narzędzie Lean Manufacturing i Lean Management, którego celem jest prawidłowe zorganizowanie środowiska pracy. Sortowanie to pozbycie się zbędnych rzeczy z magazynu, systematyka to odpowiednie oznakowanie towarów, sprzątanie to regularne porządkowanie magazynu, standaryzacja to określenie standardów rozmieszczania towarów, samodyscyplina to wyrobienie w pracownikach nawyku stosowania ww. zasad.

Wyposażenie magazynu

Ważnym aspektem zarządzania magazynem jest odpowiednie jego
wyposażenie. W każdym magazynie niezbędne są:

 • wytrzymałe, a więc najlepiej stalowe konstrukcje do składowania, czyli regały, stojaki i wieszaki
 • urządzenia do przewozu towarów – wózki widłowe, podnośniki, suwnice, żurawie, dźwignice itp.,
 • miejsca do pracy, czyli stoły magazynowe i robocze, specjalne opakowania magazynowe
 • maszyny do pakowania – systemy do produkcji wypełniaczy papierowych, powietrznych oraz dyspensery do taśm, owijarki do folii, urządzenia do zamykania worków, do bandowania, folia stretch i akcesoria do paletyzacji – folia ręczna, do pakowania, maszynowa, termokurczliwa, palety, kątowniki i narożniki ochronne
 • odpowiedni system wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia – dla optymalnych warunków magazynowania i pracy w magazynie
 • środki bezpieczeństwa, takie jak choćby gaśnice.

Oprócz wymienionych wyżej elementów wyposażenia magazynu potrzebne są także
akcesoria magazynowe, takie jak: noże, nożyce, miarki, wagi itp.

Wszystkie akcesoria i meble, bez których magazynowanie nie jest możliwe można znaleźć w sklepie RAJA.

Najpopularniejsze tematy