Produkty ochronne w czasach wirusa

3 min. lektura 14 maja 2020

Łatwość, z jaką rozprzestrzenia się koronawirus stanowi duże wyznanie w takich miejscach pracy jak magazyny, które zatrudniają wiele osób. Sprawdź, jakie środki zapobiegawcze i produkty ochronne pomogą Ci ograniczyć ryzyko zachorowań na COVID-19 wśród pracowników.

 

Środki higieny osobistej zmniejszają ryzyko zachorowania na COVID-19

Zgodnie z artykułem 207 § 2 Kodeksu Pracy „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. W dobie pandemii koronawirusa zapis ten, doprecyzowywany przez rozporządzenia władz, warto potraktować jeszcze poważniej.

 

Twoi pracownicy powinni nie tylko otrzymać jasne wytyczne, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, lecz także mieć do dyspozycji odpowiednie środki higieny osobistej. Żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19 zaleca się rozszerzenie ich o jednorazowe rękawiczki oraz jednorazowe maseczki ochronne. Pracownikom dobrze również zapewnić stały i wygodny dostęp do środków służących dezynfekcji rąk (przy koronawirusie najskuteczniejsze są te, które zwierają minimum 60% alkoholu etylowego lub izopropylowego).

 

Pandemia koronawirusa – jak dodatkowo zadbać o higienę w magazynie?

Obecna sytuacja wymusza również zwiększoną dbałość o higienę miejsca pracy ze strony pracodawcy, co oznacza dodatkowe nakłady na przemysłowe środki czystości i ekipy sprzątające. Wprowadzając odpowiednie procedury i stosując odpowiednie produkty ochronne, możesz niewielkim kosztem zmniejszyć szansę przenoszenia się koronawirusa przez różne powierzchnie.

 

Warto zwłaszcza podnieść częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji miejsc często dotykanych (np. klamek i poręczy) oraz tych, w których często przebywa wiele osób (m.in. toalety, szatnie czy stołówki). Zwróć też uwagę na używane w pracy w magazynie narzędzia i urządzenia, na przykład terminale mobilne. Jeśli są one wykorzystywane przez różnych pracowników, przed przekazaniem ich następnej osobie, powinno się je dezynfekować.

 

COVID-19 a organizacja pracy w magazynie

Żeby zminimalizować ryzyko zachorowań na COVID-19, o ile tylko jest to możliwe, pracownicy powinni zachowywać odstęp 2 metrów od innych osób. W miejscach częstego kontaktu, w których da się wprowadzić takie zalecenia, warto umieścić taśmy oznaczeniowe. Tam, gdzie zachowanie tak dużej odległości nie jest możliwe, a charakter pracy na to pozwala, można z kolei zastosować osłony i przegrody z pleksi. Wreszcie, zamiast spotkań z pracownikami w większym gronie można także szerzej wykorzystywać internet i telefony.

 

W czasach koronawirusa warto również rozważyć inne zmiany organizacji pracy. W biurach będzie to ustawienie stołów tak, by pracownicy nie siedzieli twarzą w twarz. Dla większości pracowników ważniejsze będą jednak zmiany związane z modelem kompletacji zamówień. Takie rozwiązania są kosztowniejsze, lecz i tak bardziej opłacalne niż komplikacje organizacyjne, które może przynieść zachorowanie pracowników na COVID-19.

 

Przykładem metody zbierania zamówień ograniczającej kontakt między pracownikami jest tak zwana kompletacja strefowa. Opiera się ona na podziale magazynu na niewielkie strefy, za które odpowiada jeden pracownik. Dokładna wielkość tych obszarów zależy w tym wypadku od wskaźnika rotacji produktów, które się w nich znajdują. Im jest on mniejszy, tym powierzchnia danej strefy powinna być większa.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Najpopularniejsze tematy