Jak poprawić rentowność magazynu?

6 min. lektura 02 lutego 2023

Im efektywniejsza współpraca pracowników magazynowych z działem handlowym, tym większe zyski dla przedsiębiorstwa. Poprawa rentowności magazynu będzie skuteczna tylko po zrealizowaniu audytu dotychczasowych działań i analizy procesów logistycznych. Warto też zmniejszyć stany magazynowe i oszacować aktualne koszty pracy. To niezbędne działania, celem poprawy rentowności hali magazynowej.

Optymalizacja pracy magazynu – co to takiego?

Optymalizacja procesów logistycznych w firmie dotyczy głównie analizy i wdrożenia działań wpływających na efektywność pracy. To szereg czynności, które są podejmowane w razie wykrycia spadku wydajności pracowników w magazynie. Zgodnie z definicją optymalizacja jest metodą umożliwiającą wyznaczanie najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia biznesu.

Sposoby optymalizacji działania magazynu są istotne z punktu widzenia firm działających w branży e-commerce. Im sprawniej funkcjonują poszczególne procesy magazynowe, tym więcej zamówień można zrealizować w ciągu jednego dnia pracy. Skutecznie wdrażane czynności optymalizacyjne to jedna z wielu kwestii wpływających na rentowność magazynu. Istotne jest poprawne zarządzanie przestrzenią magazynową. W tym celu warto zatrudnić w firmie osobę odpowiedzialną za przydzielanie obowiązków magazynierom oraz dbanie o porządek na hali firmowej. Więcej na temat organizacji przestrzeni na halach magazynowych można przeczytać we wpisie blogowym o 4 zasadach skutecznego magazynowania.

Poprawa rentowności magazynu – od czego zacząć?

Procedury związane z poprawą rentowności magazynu należy zacząć od zrealizowania audytu procesów logistycznych w firmie oraz dokładnej analizy obowiązków poszczególnych pracowników. Wstępną optymalizację procesów logistycznych należy rozpocząć od trzech czynności:

  1. Dokładna analiza aktualnych procesów magazynowych – należy przyjrzeć się standardom, jakie są utrzymywane na hali magazynowej, a także podejściu pracowników do powierzonych im obowiązków. Jeśli standardy procesów magazynowych były wdrażane w firmie już kilka lat temu, prawdopodobnie konieczna będzie gruntowna modernizacja.
  2. Weryfikacja aktualnych stanów magazynowych – kolejny kluczowy parametr, który określa rentowność magazynu. Nadmierny poziom zapasów w postaci towarów na półkach magazynowych generuje spore straty oraz utrudnia prowadzenie sprawnych działań logistycznych. Firmy prowadzące łańcuchy dostaw powinny dopasować stany magazynowe do potrzeb przedsiębiorstwa i liczby realizowanych zamówień.
  3. Ustalenie kosztów pracy magazynu – orientacyjne ustalenie kosztów pracy magazynierów oraz utrzymania hali magazynowej jest niezbędne do optymalizacji procesów logistycznych. Weryfikacja systemów informatycznych w firmie oraz dokumentów księgowych może dać pełen obraz wydatków związanych z pracą magazynu.

Przedsiębiorstwa, które stawiają na rozwój biznesu, powinny w pierwszej kolejności wykonać trzy wskazane kroki. Dopiero po dokładnej analizie podstawowych czynników determinujących rentowność magazynu można podjąć dalsze działania.

Często zdarza się, że audyt wskazuje na brak odpowiedniego poziomu wydajności pracowników magazynu. Wbrew pozorom nie zawsze wiąże się to ze zbyt małą motywacją do pracy. Ogromny wpływ na efektywność magazynierów mają warunki panujące na magazynie. Do przyśpieszenia procesów kompletowania towarów i pakowania paczek mogą przydać się profesjonalne meble magazynowe. Więcej o stołach do pakowania paczek przeczytasz na blogu RAJA.

Poprawa efektywności magazynu – najlepsze porady w pigułce

Przeprowadzenie kompleksowego audytu dotychczasowych procesów logistycznych i kosztów pracy magazynu to pierwszy etap działań. Następne kroki to konkretne czynności, które realnie wpływają na poprawę rentowności magazynu, np. regularne analizy rentowności, efektywne zarządzanie powierzchnią magazynową, a także optymalizacja kosztów. Kilka najistotniejszych działań powiązanych z poprawą rentowności magazynu firmy e-commerce to:

  1. Stworzenie nowych standardów obsługi zamówień – codzienna praca magazynu to ciągła walka o cenne minuty. Im mniej czasu zajmuje kompletowanie i pakowanie paczek, tym lepiej. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisów dotyczących podziału czynności na poszczególne osoby. To m.in. ustalenie maksymalnej liczby zamówień do realizacji oraz jasne określenie czasu pracy magazynierów.
  2. Podział powierzchni magazynowej na strefy pracy – aby poprawić rentowność magazynu, wystarczy oznaczyć miejsca przeznaczone do pakowania paczek, przyjmowania dostaw oraz rozładunku towarów. Jasno wyznaczone strefy w hali magazynowej przekładają się na szybszą pracę magazynierów oraz mniejsze ryzyko uszkodzenia lub zaginięcia towarów.
  3. Inwestycja w nowoczesny sprzęt – zoptymalizowane procesy zarządzania logistyką realnie wpływają na rentowność magazynu. Innowacyjne maszyny przyśpieszające pracę, np. maszyny do automatycznego zamykania kartonów to doskonałe rozwiązanie.
  4. Rozwój kwalifikacji pracowników na magazynie – stała i wykwalifikowana kadra pracowników mocno wpływa na rentowność działu logistyki. Realny wpływ na nastroje pracowników oraz ich motywację do pracy ma kilka czynników: dodatkowe szkolenia, możliwość rozszerzania kwalifikacji, a także dodatkowe benefity.
  5. Przewidywanie braków i optymalizacja łańcucha dostaw – to jeden z ostatnich czynników, który przekłada się na rentowność magazynu. Zalegające towary na regałach mogą ulec zniszczeniu lub przeterminowaniu. To niestety generuje straty dla całego przedsiębiorstwa. Inwestycja w dedykowane oprogramowanie logistyczne ułatwia planowanie dostaw, przewidywanie zapotrzebowania na konkretne towary oraz przekazywanie informacji o dostawach do pracowników magazynowych.

Wdrożenie tych kilku działań w życie realnie poprawia rentowność magazynu. Niektóre efekty działań będą widoczne dopiero po kilku miesiącach od czasu wprowadzenia zmian w strukturze pracy magazynu, jak np. inwestycja w szkolenia pracownicze.

Wskaźnik KPI to najważniejszy wyznacznik potrzebny do oceny rentowności magazynu. KPI, czyli Key Performance Indicators określa skuteczność poszczególnych działań w przedsiębiorstwie. Ocena wskaźnika może ułatwiać ogólną kontrolę systemu zarządzania i optymalizacji pracy. Dzięki temu można też ocenić efekty wdrożonych działań optymalizacyjnych, które mają na celu poprawę rentowności hali magazynowej.

Inwestycja w wyposażenie i sprzęt, czyli jak zoptymalizować magazyn e-commerce?

W trakcie optymalizacji działań hali magazynowej warto zainwestować w profesjonalny sprzęt i wyposażenie. Profesjonalne stoły do pakowania paczek, maszyny do foliowania produktów oraz automatyczne systemy przenoszenia przesyłek – to tylko wiele z nielicznych urządzeń, w które warto zainwestować. Pozytywne efekty wprowadzenia na halę magazynową maszyn do automatyzacji będą widoczne praktycznie od razu.

Hale magazynowe nie są w stanie sprawnie funkcjonować bez profesjonalnych wózków. Nieco więcej na ten temat można przeczytać w artykule o najlepszych wózkach magazynowych, które usprawniają pracę działu logistyki i magazynierów.

Poziom rentowności magazynu to zawsze kwestia indywidualna dla każdego przedsiębiorstwa. Powszechnie polecane rozwiązania nie zawsze przynoszą zamierzone efekty. W celu zoptymalizowania procesów logistycznych niezbędna jest bieżąca analiza wydatków magazynu oraz gotowość do podejmowania usprawnień. Rzetelne przeprowadzenie audytu, szybkie wdrażanie zmian oraz ciągła weryfikacja osiąganych celów – to kwestie, które są najważniejsze w celu skutecznej poprawy rentowności magazynu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Najpopularniejsze tematy