Jak odzyskać pieniądze za uszkodzoną przesyłkę?

5 min. lektura21 listopada 2023

Zaledwie 3 paczki na 1000 wysłanych ulegają uszkodzeniu w transporcie. Prawdopodobieństwo, że to właśnie Ty otrzymasz przesyłkę w złym stanie, jest więc niskie. Wszystko się może jednak zdarzyć. Warto więc zawczasu zweryfikować, jakie masz prawa w takiej sytuacji. Sprawdź, kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za uszkodzoną przesyłkę.

Kiedy należą się Ci pieniądze za uszkodzoną przesyłkę?

Do uszkodzenia paczki dochodzi najczęściej wskutek jej niewłaściwego zapakowania. Wybór zbyt dużego kartonu, brak wypełniaczy w jego wnętrzu, niewłaściwe zamknięcie opakowania – przyczyny mogą być różne. Kiedy otrzymasz uszkodzoną przesyłkę, najczęściej masz dwa wyjścia: odmówić jej przyjęcia lub odebrać ją, a następnie złożyć reklamację u sprzedawcy i odesłać ją na swój koszt. 

Zasady składania reklamacji różnią się też w zależności od przewoźnika. Nieco inaczej wygląda jej przebieg w przypadku Poczty Polskiej, niż przy dostarczeniu paczki przez kuriera. W jednym i w drugim przypadku możesz odzyskać pieniądze za wysyłkę. Jak to zrobić?

Zasady reklamacji usługi pocztowej

Przepisy dotyczące zgłaszania reklamacji usługi pocztowej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 listopada 2013 r. dotyczącym reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1468). Czego możesz się z nich dowiedzieć?

W przypadku niedopełnienia lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, takich jak utrata zawartości, zniszczenie, lub bezpodstawny zwrot, reklamację może złożyć zarówno nadawca przesyłki, jak i adresat.

Jak to zrobić? Reklamację złożysz w dowolnej placówce pocztowej operatora pocztowego, który zawarł umowę z nadawcą, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty nadania przesyłki pocztowej. Masz więc sporo czasu, aby to zrobić. Lepiej jednak zacząć działać od razu.

Operator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Czas ten liczony jest od daty nadania odpowiedzi na reklamację. Jeśli reklamacja zostanie uznana, to operator jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Ma to jednak miejsce w określonych przypadkach i do wyznaczonej kwoty.

Ile wynosi odszkodowanie za uszkodzoną przesyłkę?

Kwota odszkodowania przedstawia się następująco:

 • za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę, lecz nie przekraczającej pięćdziesięciokrotnej opłaty pobranej za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej przez operatora;
 • za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty za nadanie paczki;
 • za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej, lub przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, lecz nieprzekraczającej maksymalnej wysokości odszkodowania;
 • za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości wartości utraconych przedmiotów;
 • za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;
 • za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości wartości przedmiotów, których uszkodzenie zostało stwierdzone.

Co, jednak kiedy Twoja reklamacja nie zostanie uznana? Wówczas masz prawo wnieść odwołanie. Musisz to jednak zrobić w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację. Operator jest również zobowiązany do rozpatrzenia tego odwołania w ciągu 30 dni.

Sprawdź jakie masz prawa: jakie-masz-prawa-jesli-otrzymales-uszkodzona-przesylke 

Przesyłka nadana za pośrednictwem firmy kurierskiej

W przypadku reklamacji usługi przewozu zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1173, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 65 ust. 1 tej ustawy, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki oraz opóźnienie w przewozie od momentu jej przyjęcia do przewozu do momentu wydania. Co więcej, roszczenia z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki można zgłaszać zasadniczo w ciągu 12 miesięcy

Procedurę zgłaszania reklamacji określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. dotyczące ustalania stanu przesyłek i postępowania reklamacyjnego (Dz. U. 2006 r., nr 38, poz. 266). Czego możesz się z niego dowiedzieć? 

Reklamację możesz złożyć w formie pisemnej w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika. Odpowiedź na reklamację, podobnie jak w przypadku przesyłki pocztowej, wynosi maksymalnie 30 dni.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, to przewoźnik ma obowiązek wypłacić Ci pieniądze za uszkodzoną przesyłkę. 

Co zrobić, gdy paczka nie mieści się w paczkomacie i nie wiesz, jak ją zwrócić? Przeczytaj nasz ostatni wpis.

Ile wynosi odszkodowanie za uszkodzoną przesyłkę?

Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć: 

 • ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy,
 • ceny z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu,
 • wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie nadania (art. 80 Prawa przewozowego).

Może się zdarzyć, że wystąpią pewne trudności z oszacowaniem wysokości odszkodowania za uszkodzoną przesyłkę. Co w takiej sytuacji? Wówczas szacunku może dokonać rzeczoznawca

Co jeszcze warto wiedzieć?

Musisz mieć na względzie, że przewoźnik nie zawsze ponosi odpowiedzialność za uszkodzoną przesyłkę. Ma to miejsce, zwłaszcza gdy uszkodzenie, utrata lub opóźnienie w przewozie przesyłki wynikają z przyczyn po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika. Uszkodzenia te mogą wynikać też z właściwości towaru albo powstać w wyniku siły wyższej. Wówczas nie masz co liczyć na wypłatę odszkodowania.

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

   

  Najpopularniejsze tematy