Jakie masz prawa, jeśli otrzymałeś uszkodzoną przesyłkę?

4 min. lektura20 listopada 2023

Transport przesyłek na większe odległości niesie ze sobą ryzyko potencjalnych uszkodzeń. Nagłe hamowanie na światłach, manewrowanie w trakcie zakrętów czy przejeżdżanie po nierównych nawierzchniach, to jedynie kilka czynników, które mogą wpłynąć na poruszanie się paczek oraz spowodować zniszczenie ich zawartości. Dotyczy to zwłaszcza paczek, które nie są zabezpieczone. Kto jednak ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przesyłki? Sprawdź, jakie masz prawa w sytuacji otrzymania uszkodzonej paczki!

Odpowiedzialność za przesyłkę a przepisy prawne

To, jakie masz prawa w przypadku uszkodzonej przesyłki kurierskiej, zależy w głównym stopniu od tego, czy jesteś konsumentem, czy przedsiębiorcą. Sprawdź więc, co na ten temat mówi kodeks cywilny.

 Odpowiedzialność za przesyłkę w przypadku przedsiębiorcy

 • Zgodnie z art. 548. § 1, odpowiedzialność za przesyłkę ponosi kupujący.
 • W sytuacji uszkodzenia przesyłki w transporcie, przedsiębiorca może dochodzić odszkodowania od dostawcy na podstawie art. 415 KC, który nakłada obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych innej osobie lub podmiotowi.
 • Gdy paczka zostanie dostarczona do odbiorcy, w to zgodnie z art. 544. § 1, sprzedawca przestaje za nią odpowiadać.

 Odpowiedzialność za przesyłkę w przypadku konsumenta

 • Zgodnie z art. 548 § 3, odpowiedzialność za zniszczenie lub utratę przesyłki przechodzi na konsumenta w chwili jej dostarczenia.
 • Jeśli konsument nie miał wpływu na wybór przewoźnika, momentem wygaśnięcia odpowiedzialności sprzedawcy jest przekazanie przesyłki kurierowi, zgodnie z art. 559 KC.
 • Art. 559 KC określa, że sprzedawca z tytułu rękojmi ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, zarówno te istniejące przed sprzedażą, jak i powstałe w czasie transportu.

Co to wszystko dla Ciebie oznacza, gdy jesteś konsumentem? Twoja odpowiedzialność za paczkę zaczyna się zawsze w momencie jej odbioru.

Kto pokrywa kosztu przewozu uszkodzonej przesyłki?

W każdym przypadku znaczenie mają przede wszystkim dwa czynniki, tj. przyczyna uszkodzenia przesyłki oraz jej pochodzenie. Jeśli zamawiasz produkty online, to odpowiedzialność za paczkę spoczywa głównie na sprzedawcy, ale i na kurierze. Gdy paczka nadawana jest przez członka rodziny lub znajomego, który nie przyłożył się do jej zabezpieczenia, to rozstrzyganie ewentualnych roszczeń jest już po Twojej stronie. W takiej sytuacji musicie po prostu dojść do porozumienia.

Istotny problem w tym przypadku wynika z przepisów prawa oraz regulaminów firm kurierskich. Jak się okazuje, przeważnie nie masz możliwości otwarcia paczki przed podpisaniem odbioru u kuriera. Trudno więc stwierdzić, kiedy dokładnie doszło do uszkodzenia przesyłki. Zazwyczaj musisz więc ponieść koszt wysyłki, a dopiero później możesz ubiegać się o jego zwrot. Konieczne będzie jednak złożenie reklamacji.

Przedsiębiorco! Sprawdź, jak zapobiegać nadmiernym zwrotom towarów w e-commerce.

Uszkodzona przesyłka w transporcie – czy możesz jej nie odebrać?

Paczka, która uległa uszkodzeniu w trakcie transportu, jest objęta standardowym ubezpieczeniem oferowanym przez każdego przewoźnika. Oprócz bezpłatnej polisy, wliczonej w cenę usługi, klient ma również możliwość dodatkowego ubezpieczenia przesyłki. 

Jeśli więc na etapie odbioru przesyłki zauważysz odkształcenia, rozdarcia, ślady zalania bądź wyczujesz w środku potłuczone szkło lub ceramikę, to odmów jej przyjęcia. W takiej sytuacji dostawca ma obowiązek sporządzić stosowny protokół. Przesyłka wróci wówczas do nadawcy na jego koszt.

Uszkodzona paczka a odszkodowanie

Jeżeli doszło do uszkodzenia przesyłki podczas transportu, konsument ma możliwość domagania się odszkodowania zarówno od sprzedawcy, jak i od firmy przewozowej. W pierwszym przypadku procedura uzyskania odszkodowania jest zazwyczaj prostsza, ale wymaga odesłania paczki na koszt odbiorcy, który później może ubiegać się o zwrot środków poprzez reklamację. 

W pozostałych sytuacjach to sprzedawca ponosi koszty i może następnie dochodzić zwrotu od firmy kurierskiej. Może on złożyć reklamację dotyczącą uszkodzonej przesyłki. Po przejściu przez procedury reklamacyjne firma kurierska, jeśli uzna, że szkoda wynika z działania kuriera, wypłaci odpowiednie odszkodowanie.

Sprawdź również, jak skorzystać z darmowego zwrotu Allegro.

Co zrobić, gdy otrzymasz uszkodzoną paczkę? Podsumowanie!

Jeśli od razu widzisz, że paczka jest uszkodzona (bp np. karton jest zalany), to najlepiej odmówić jej przyjęcia i poprosić kuriera o sporządzenie protokołu. W takim przypadku przesyłka wróci do nadawcy, który będzie odpowiedzialny za dochodzenie odszkodowania od firmy kurierskiej. 

Natomiast w sytuacji, gdy nie jesteś pewien co do stanu wysłanego przedmiotu, pozostaje jedynie liczyć na zrozumienie kuriera i poprosić go o możliwość otwarcia paczki w celu sprawdzenia zawartości przed podpisaniem potwierdzenia odbioru. Jeśli się nie zgodzi, a po odebraniu paczki zauważysz, że jest uszkodzona, to musisz złożyć reklamację u sprzedawcy i odesłać ją na swój koszt.

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

   

  Najpopularniejsze tematy