RAJA i
środowisko

Planete

RAJA aktywnie działa od 65 lat!

Opakowania i środowisko są strategicznymi kwestiami dla naszej Grupy. Aktywnie i w sposób zrównoważony podchodzimy do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Sprawdź jak to robimy:

Strategia zakupowa przyjazna środowisku

Grupa RAJA, jako dystrybutor opakowań realizuje strategię zakupową opartą na:

Nasze priorytety

Zakupy u lokalnych dostawców w Europie, aby ograniczyć emisję CO² w związku z dostawami.

Wybieraj nasze produkty przyjazne środowisku: są wyróżnione symbolem ekologicznym, który informuje o redukcji ilości odpadów, oszczędności surowców naturalnych i energii lub przeznaczeniu do recyklingu.

Wybieraj produkty przyjazne środowisku: są wyróżnione symbolem ekologicznym, który informuje o mniejszej ilości odpadów, oszczędności surowców, energii lub produktach nadających się do recyklingu.

Szukaj opakowań przyjaznych środowisku oznaczonych tym symbolem.

Silne zaangażowanie to część naszego DNA!

Od 65 lat zapewniamy innowacje i rozwiązania łączące ekologię z ekonomią.

Grupa RAJA została zbudowana na zasadach gospodarki cyrkulacyjnej, która polega na zmniejszaniu ilości odpadów poprzez proponowanie opakowań wymagających mniejszej ilości materiału lub opakowań wyprodukowanych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu, które same mogą zostać poddane recyklingowi lub ponownie wykorzystane.
Silne zaangażowanie to część naszego DNA!

Dystrybucja bardziej przyjazna dla środowiska

Zaangażowanie RAJA znajduje odzwierciedlenie w naszym dążeniu do ograniczenia emisji C0².

Oczekujemy od naszych dostawców usług logistycznych, że dokonają wszelkich niezbędnych inwestycji w celu odnowienia lub dostosowania swoich pojazdów dostawczych do najwyższych standardów oraz starannych planów tras transportowych w celu zminimalizowania liczby przejechanych kilometrów, aby zmniejszyć wpływ naszych dostaw na środowisko naturalne.

Zaangażowanie RAJA polega również na informowaniu i komunikowaniu się, ograniczając w jak największym stopniu wpływ na środowisko.

    Informowanie, komunikowanie i redukcja wpływu na środowisko poprzez:
  • Zmniejszenie liczby wysyłanych katalogów i tonażu wykorzystywanego papieru (12% mniej drukowanych katalogów w ciągu ostatnich 5 lat).
  • Wykorzystanie papieru pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (FSC, PEFC) i zadrukowanego tuszami mineralnymi Blue Angel przez drukarnie posiadające certyfikat ISO 14001.
  • Rozwój narzędzi i usług w Internecie.

Nasze katalogi wysyłane są bez plastikowej folii.

Dystrybucja bardziej przyjazna dla środowiska

Program “Kobiety i środowisko”

Program działań Kobiety i Środowisko, wspierany przez nasze produkty partnerskie został uruchomiony we wrześniu 2015 roku i będzie kontynuowany w tym roku. Czy wiesz, że do końca czerwca 2019 r. zostało zebrane 1,4 mln EUR, aby wesprzeć 40 projektów społecznych i pomóc ponad 8 000 kobiet w tym programie działań?
Environment

Fundacja powołana do wspierania kobiet

Danièle Kapel-Marcovici, Dyrektorka Generalna Grupy RAJA, zawsze podkreślała, że rolą firmy jest nie tylko działalność gospodarcza, ale także społeczna. Z tym silnym przekonaniem założyła swoją Fundację w 2006 r., aby pomagać kobietom i bronić wartości takich jak solidarność, szacunek i równość wobec kobiet i mężczyzn.

Zdjęcie: Du Pain & Des Roses
Fundacja powołana