Fakty o recyklingu

Planete

Fakty o recyklingu

Stale rozwijamy procesy związane z recyklingiem tworzyw sztucznych.

Ponieważ tylko 34,6% produktów z tworzyw sztucznych było poddanych recyklingowi w 2017 r.(1), naszym celem jest zwiększenie tego poziomu do 60% do 2030 r.(2). Obecnie niektóre tworzywa sztuczne nadają się do recyklingu przez wszystkie podmioty, inne dopiero po ich segregacji i odbiorze od przedsiębiorstw lub organizacji.

(1) Eurostat.
(2) Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 14 grudnia 2016 r.

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ

OTWÓRZ INFOGRAFIKĘ

Recykling odpadów przemysłowych

Produktami ubocznymi wielu procesów oraz usług prowadzonych przed przedsiębiorstwa są odpady, które często nadają się do powtórnego wykorzystania. Należą do nich chociażby metale, szkło, tworzywa sztuczne, drewno i papier. Ten ostatni wykorzystywany jest w niemal każdej firmie, chociażby do prowadzenia dokumentacji czy pakowania towarów. Po sprasowaniu za pomocą urządzeń, takich jak np. belownice, nawet duża ilość odpadów papierowych może być łatwo składowana i transportowana z przedsiębiorstwa do firmy recyklingowej. Papier przetwarza się nawet czterokrotnie. Na papierze makulaturowym drukuje się gazety, wykorzystuje się go również w produkcji papierowych ręczników kuchennych oraz papieru toaletowego. Powtórne wykorzystywanie tego surowca pozwala zredukować zużycie nieodnawialnych surowców: węgla (ponieważ wymaga mniejszej ilości energii) i wody. Zmniejsza ilość substancji zanieczyszczających wodę i powietrze. Jest też jednym z najważniejszych sposobów walki z nadmierną wycinką drzew.

Efektywne gospodarowanie odpadami może stanowić jeden z aspektów prowadzonej przez firmę polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Dobre praktyki (np. stosowanie nowoczesnych maszyn ułatwiających zbiórkę i selekcję odpadów) oraz efekty działań prowadzących do redukcji powstających odpadów są czymś, czym firma może pochwalić się zarówno przed własnymi pracownikami, jak i przed partnerami biznesowymi i klientami.

Recykling odpadów komunalnych

Odbierane selektywnie odpady komunalne podawane zagospodarowaniu wpływają na osiągane przez gminy poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła.

W ubiegłym roku odsetek osób deklarujących regularne segregowanie odpadów wyniósł 62 proc. Jednocześnie, według danych Eurostatu z 2017 roku, recykling odpadów komunalnych jest w Polsce na poziomie 34 proc., a średnia unijna to 44 proc. Jednak dane Eurostatu pokazują również, że w ostatnich kilkunastu latach Polska dokonała pod tym względem dużego postępu. Unia Europejskiej podjęła działania w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazano do spełnienia ambitne cele w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. Pomimo że Polska w ostatniej dekadzie zrobiła ogromny postęp w rozwoju selektywnego zbierania odpadów, w tym recyklingu, to eksperci alarmują, że trudno będzie sprostać tym ambitnym planom.

Kluczowe jest wprowadzenie efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak by wspomagał rozwój nie tylko selektywne zbieranie, ale również recykling odpadów. Środki finansowe pochodzące od producentów powinny być przeznaczane również na stworzenie ekonomicznych instrumentów wspierających popyt na surowce z recyklingu

Do 2025 roku państwa członkowskie Wspólnoty będą musiały poddawać recyklingowi 55 proc. odpadów, do 2030 – 60 proc., a do 2035 r. – 65 proc.