Ważne środowiskowe
normy oraz akty prawne

Planete
Articles

2019 - Dodatkowa opłata za torebki foliowe

Sklepy i hurtownie muszą nie tylko oddać państwu 20 groszy od każdej plastikowej torby, ale również prowadzić ich ewidencję i wpisać się do bazy danych o odpadach.

Articles

2015 - Porozumienie Paryskie

Na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 r. 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu.

Articles

2005 - Norma środowiskowa ISO 14001

Polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan – planuj, do – wykonaj, check – sprawdź, act – działaj.

Articles

1994 - Akcja "Sprzątanie Świata"

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii.

Articles

1992 - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia.

Articles

1987 - Protokół Montrealski

Międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania dziurze ozonowej podpisane w Montrealu.