Kiedy sprzedawca może odmówić wymiany towaru na nowy?

5 min. lektura 04 grudnia 2023

Gdy zakupiony towar okazuje się wadliwy, klient ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień, w tym możliwości wymiany produktu na nowy egzemplarz. Istnieją jednak sytuacje, w których sprzedawca może odmówić wymiany towaru. Jak to możliwe? Sprawdź, kiedy ma to miejsce i co wówczas należy zrobić.

Prawo do wymiany wadliwego towaru – komu przysługuje?

Dokonałeś zakupu towaru, który okazał się wadliwy? Zgodnie z prawem przysługuje Ci w tej sytuacji szereg uprawnień. Możesz odstąpić od umowy, żądać obniżenia ceny lub zgłosić chęć wymiany towaru na nowy egzemplarz, który będzie wolny od wad. Co się dzieje, gdy chcesz skorzystać z tego ostatniego rozwiązania?

Masz prawo do reklamacji w ramach rękojmi. Co istotne, reklamację musisz złożyć w ciągu 2 miesięcy od momentu wykrycia wady. Może się jednak zdarzyć, że wada zostanie wykryta później, bo np. towar przez jakiś czas był nieużywany. Co wtedy?

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Ci przez 2 lata od dnia dokonania zakupu. Im później to jednak zrobisz, tym trudniej może być udowodnić, że wada nie powstała z Twojej winy. W takich sprawach najlepiej więc działać od razu.

Reklamację najlepiej złożyć na piśmie. Nie jest to obowiązkowe, ale taki dokument stanowi niezaprzeczalny dowód zawiadomienia sprzedawcy o naszych roszczeniach.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja prawna, gdy kupujesz towar używany. Wówczas należy porozumieć się ze sprzedawcą co do okresu, w którym to on ponosi odpowiedzialność za towar. Nie może on być jednak krótszy niż rok.

Jak czas ma sprzedawca na wymianę wadliwego towaru?

Kiedy klient zgłasza wadę i żąda wymiany towaru, sprzedawca ma obowiązek dokonać tego „w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego” (zgodnie z art. 561 § 2 Kodeksu cywilnego). Termin ten jest elastyczny i zależy od konkretnych okoliczności, takich jak dostępność towaru na rynku czy ewentualnych kosztów związanych z wymianą.

Warto zauważyć, że w przypadku braku reakcji ze strony sprzedawcy w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania wymiany przez konsumenta, uznaje się, że sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

Odmowa wymiany towaru na nowy – czy jest zgodna z prawem?

Mimo że klient ma prawo do wymiany towaru na nowy, istnieją sytuacje, w których sprzedawca może odmówić zastosowania tego rozwiązania. Kiedy może to mieć miejsce?

  1. Jeśli wymiana jest niemożliwa, na przykład z powodu braku dostępności towaru na rynku.
  2. W sytuacji, gdy koszty wymiany znacząco przewyższają koszty naprawy.
  3. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, a koszty wymiany przekraczają wartość sprzedanej rzeczy, sprzedawca także może odmówić wymiany.

 

Nawet jeśli któryś z tych trzech przypadków ma miejsce, odmowa wymiany towaru nie oznacza, że reklamacja się na tym kończy i sprzedawca nic więcej nie musi robić. Kupującemu nadal przysługują pozostałe uprawnienia, tj. naprawa towaru, obniżenie ceny, czy odstąpienie od umowy.

Kto ponosi koszty wymiany towaru?

Zgodnie z zasadami rękojmi koszty związane z wymianą towaru powinien ponieść sprzedawca. Wymiana obejmuje demontaż wadliwej rzeczy, dostarczenie jej do sprzedawcy oraz dostarczenie nowej, wolnej od wad, do kupującego.

W sytuacjach, gdzie wymagany jest demontaż wadliwego produktu, klient może zażądać od sprzedawcy pokrycia kosztów tych czynności. Warto jednak pamiętać, że sprzedawca ma prawo odmówić demontażu, jeśli koszty tej operacji przewyższają wartość sprzedanej rzeczy.

Co zrobić, kiedy to przesyłka jest uszkodzona? O tym przeczytasz w naszym kolejnym artykule: Jak odzyskać pieniądze za uszkodzoną przesyłkę?

Reklamacja wadliwej usługi – co na to prawo?

Co w przypadku, gdy to nie towar jest wadliwy, a usługa, którą zamówiłeś, np. poprosiłeś o uszycie swetra, ale jego wygląd Cię nie zadowala i nie jest zgodny z umową? W takim przypadku masz prawo do reklamacji na podstawie przepisów ogólnych. Możesz wówczas żądać poprawienia wad w wyznaczonym przez Ciebie terminie.

Sytuacja nieco się zmienia, gdy wykonawca usługi jeszcze przed jej realizacją poinformował o tym, że efekt, którego oczekujesz, jest nieosiągalny do uzyskania. Jeśli więc mimo ostrzeżenia zdecydujesz się na wykonanie usługi, to masz obowiązek zapłacić za wykonanie pracy, nawet gdy efekt nie będzie Cię zadowalał.

Odmowa wymiany towaru na nowy – podsumowanie

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do żądania wymiany lub naprawy wadliwego towaru, a na sprzedawcy ciąży obowiązek spełnienia tego żądania. To, czy zdecydujesz się na wymianę czy naprawę, należy do Ciebie. Gdy istnieje możliwość naprawy lub wymiany, zwrot kosztów zakupu nie jest najczęściej możliwy.

Jednakże, istnieją sytuacje, w których możesz żądać zwrotu kosztów zakupu, a mianowicie, gdy naprawa lub wymiana nie pozwala osiągnąć pełnej sprawności towaru lub w przypadku, gdy sprzedawca nie zdąży wymienić lub naprawić towaru w ustalonym terminie.

Przeczytaj też: Jakie masz prawa, jeśli otrzymałeś uszkodzoną przesyłkę?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Najpopularniejsze tematy