Czy zawsze trzeba sprawdzać przesyłkę przy kurierze?

5 min. lektura09 grudnia 2023

Istnieje wiele nieprecyzyjnych, a nawet nieprawdziwych przekonań dotyczących zakresu obowiązków kuriera. Jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów jest kwestia otwierania paczki przy dostawcy. Jak to zatem jest w praktyce? Czy masz prawo sprawdzić zawartość paczki przy kurierze?

Czy masz prawo sprawdzić zawartość paczki przy kurierze?

Zakupy online niosą pewne ryzyko, szczególnie gdy zamawiasz produkt od osoby, która nie jest profesjonalnym sprzedawcą internetowym. Nic więc dziwnego, że wielu klientów chce otworzyć paczkę w obecności kuriera. Jak się jednak okazuje, takie prawo nie zawsze im przysługuje.

W polskim systemie prawnym brak jest przepisu, który umożliwiałby odbiorcy żądanie sprawdzenia zawartości paczki przed jej przyjęciem. Zarówno Kodeks cywilny, jak i ustawa Prawo Przewozowe precyzują, że do chwili faktycznego odbioru przesyłki za wszelkie jej uszkodzenia czy defekty odpowiada przewoźnik. Problem jednak w tym, że prawo do sprawdzenia zawartości paczki przysługuje odbiorcy dopiero w momencie podpisania potwierdzenia odbioru przesyłki. Wówczas odpowiedzialność za zawartość przesyłki przechodzi na adresata.

Kiedy masz prawo otworzyć paczkę przed jej odbiorem?

W przypadku, gdy przesyłka wykazuje oznaki naruszenia, adresat ma prawo do żądania jej otwarcia w obecności kuriera jeszcze przed potwierdzeniem odbioru. Jeśli więc dostrzeżesz na niej ślady, które Cię niepokoją, nie wahaj się z tego prawa skorzystać.

Jak wówczas przebiega cały proces? Przedstawiciel firmy przewozowej w takiej sytuacji jest zobowiązany do protokolarnego otwarcia paczki przy udziale adresata, a wyniki oględzin muszą być precyzyjnie odnotowane, niezależnie od stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń.

Co istotne, jeżeli przeprowadzone na prośbę oględziny nie potwierdzą szkody w przesyłce, to nas spoczywa obowiązek poniesienia dodatkowych opłat określonych w taryfie.

Co zrobić, gdy kurier odmówi sprawdzenia paczki?

W sytuacji, gdy kurier odmówi udziału w procesie weryfikacji zawartości paczki, np. ze względu na zbyt czasochłonne odpakowanie, istnieje możliwość uzyskania od niego pisemnego oświadczenia odmowy uczestnictwa w sprawdzaniu stanu przesyłki. Może to być adnotacja umieszczona na protokole odbioru paczki lub oddzielne oświadczenie podpisane przez kuriera.

Reklamacja uszkodzonej przesyłki

W przypadku zauważenia uszkodzeń po otwarciu przesyłki klient ma możliwość złożenia reklamacji wraz z protokołem do firmy kurierskiej. Procedurę tę należy przeprowadzić niezwłocznie, nie przekraczając jednak terminu 7 dni od odbioru przesyłki. W sytuacji reklamacji paczka pozostaje pod naszą kontrolą, co niesie za sobą obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wynikających z umowy przewozu.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przed wydaniem przesyłki, przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie sporządzić protokół dotyczący stanu przesyłki oraz okoliczności powstania ewentualnej szkody. Te czynności przewoźnik również podejmuje na żądanie uprawnionego, który twierdzi, że przesyłka została naruszona (art. 74. Ust. 1 Prawo przewozowe).

Jakie dane powinny zostać zawarte w protokole?

 • data oraz godzina utworzenia protokołu,
 • data oraz godzina dostarczenia przesyłki,
 • opis uszkodzenia i kondycji przesyłki,
 • informacje dotyczące opakowania przesyłki,
 • sygnatura poszkodowanego oraz kuriera,
 • notatka o ewentualnym odmowie przyjęcia przesyłki, jeśli taka decyzja zostanie podjęta.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Reklamacja usługi kurierskiej – jak to działa?

Czy przewoźnicy umożliwiają sprawdzenie zawartości paczki przed odbiorem?

Choć przepisy prawna są jasne w tej kwestii, to wielu przewoźników prowadzi własną politykę w zakresie sprawdzania zawartości paczki, jeszcze przed podpisaniem odbioru.

Dobry przykład stanowi Poczta Polska. Gdy nadawca chce zapewnić odbiorcy możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki pod kątem zgodności z zamówieniem, może skorzystać z dodatkowej usługi „sprawdzenie zawartości”. Procedura ta obejmuje otwarcie paczki przy kurierze przed odbiorcą oraz porównanie jej zawartości z tzw. formularzem specyfikacji. Dodatkowo Poczta Polska oferuje opcję sprawdzenia przesyłki w sytuacji, gdy budzi ona wątpliwości u odbiorcy, np. ze względu na to, że jest zbyt lekka.

Także firma kurierska DPD umożliwia sprawdzenie paczki przy kurierze i nie stawia w tym zakresie większych wymagań.

Nieco inaczej wygląda to już w przypadku DHL Express Poland. Ten przewoźnik nie przewiduje, aby odbiorca mógł ingerować w zawartość przesyłki poprzez jej otwarcie przed momentem odbioru.

Sprawdzanie przesyłki przy kurierze. Podsumowanie

W większości przypadków nie masz prawa do otwarcia paczki, zanim nie podpiszesz jej odbioru, chyba że widoczne są ślady jej uszkodzenia. Jeśli jednak pokwitujesz odbiór, to mimo wszystko możesz otworzyć przesyłkę i złożyć reklamację, gdy dostrzeżesz, że towar jest uszkodzony. To jednak Twoim obowiązkiem jest wówczas dokonanie zwrotu, za który także zapłacisz. Nie dziw się więc, gdy kurier odmówi Ci otwarcia przesyłki przed podpisaniem protokołu, ponieważ ma do tego prawo.

Może zainteresuje Cię też: Co zrobić, gdy kurier zgubi przesyłkę?

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

   

  Najpopularniejsze tematy