Czy apteki mogą wysyłać leki klientom?

6 min. lektura 07 lutego 2023

Wszystkie leki bez recepty można bez problemu kupić w aptekach internetowych. Produkty, których stosowanie nie wymaga konsultacji z lekarzem i wypisania recepty są ogólnodostępne w aptekach internetowych. Przepisy w Polsce jednoznacznie określają czy apteka może wysłać leki.

Wysyłka leków do klientów a apteki internetowe – przepisy

Działalność aptek internetowych w Polsce jest jasno określona przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Apteka internetowa może legalnie sprzedawać i wysyłać leki kurierem, jeśli prowadzi jednocześnie działalność stacjonarną. Obecnie nie ma możliwości, aby przedsiębiorca prowadził wyłącznie sprzedaż leków online.

W internecie dostępne są także tylko określone rodzaje leków. Na odległość nie można nabyć farmaceutyków wydawanych na receptę. Realizacja zlecenia wydanego przez lekarza jest możliwa tylko w stacjonarnych punktach aptecznych. Pewien wyjątek stanowi zamawianie leków przez internet z opcją odbioru w aptece. Takie rozwiązanie jest prawnie dozwolone. Farmaceuta na miejscu jest zobligowany do zweryfikowania recepty klienta.

Czy można wysłać leki kurierem?

Aby dowiedzieć się, czy można wysłać leki kurierem, warto przeanalizować regulamin wybranego przewoźnika. Popularne firmy kurierskie najczęściej nie wyrażają zgody na transport leków, nawet za dodatkową opłatą. Aby wysłać leki, podmioty gospodarcze mogą wykorzystać usługi firm trudniących się w transporcie leków. Przedsiębiorstwa przewozowe umożliwiają bezpieczny przewóz leków z zachowaniem odpowiednich temperatur oraz warunków transportu.

Wszelkie leki, które są wydawane wyłącznie na receptę, muszą być wydawane klientom w stacjonarnych aptekach. Nie oznacza to, że ich wysyłka nie jest możliwa. Koncerny farmaceutyczne organizują łańcuchy dostaw do punktów aptecznych poprzez specjalistyczne firmy kurierskie. Leki można wysyłać kurierem. Takie rozwiązania ograniczają się tylko do przewozu farmaceutyków pomiędzy placówkami aptecznymi oraz dystrybutorami leków.

Warunki transportu leków – najważniejsze informacje

Transport farmaceutyków reguluje Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami). Według aktualnych przepisów produkty lecznicze to przedmiot wymagający specjalnej troski. Nie można ich traktować jako towary masowo przewożone przez firmy kurierskie.

Procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) wskazują, że przewóz farmaceutyczny powinien zabezpieczać towary przed:

  • oddziaływaniem warunków zewnętrznych,
  • zanieczyszczeniami,
  • uszkodzeniami mechanicznymi,
  • zmiennością temperatur (niektóre leki wymagają przewozu w temperaturach lodówkowych).

Wymienione przepisy dotyczą łańcuchów dostaw hurtowych i obrotu produktami leczniczymi. Wytwórcy, przewoźnicy, hurtownie i apteki to podmioty, które są zobowiązane do respektowania wymogów transportowych GDP. Nieprzestrzeganie zasad prawidłowego tranzytu leków może skutkować nałożeniem wysokich kar na przewoźnika. Kolejnym negatywnym czynnikiem jest ryzyko utraty właściwości leku.

Niektóre farmaceutyki mogą nosić miano niebezpiecznych produktów. Warto zaznajomić się z przepisami wysyłki towarów niebezpiecznych, które zostały wyjaśnione na blogu RAJA. Przewoźnicy w kraju są zobowiązani do respektowania przepisów bezpieczeństwa dla towarów niebezpiecznych.

Przewóz leków i produktów aptecznych w praktyce

Organizacja transportu leków to spore wyzwanie logistyczne. Przedsiębiorstwa muszą zadbać o to, aby każdy etap transportu był zorganizowany bez zbędnych opóźnień. Kluczowy jest też dostęp do nowoczesnej floty pojazdów, np. z komorą chłodniczą. Ładunek apteczny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, skażeniem i ewentualną kradzieżą. Produkty farmaceutyczne powinny być przewożone w trzech przedziałach temperaturowych:

  • 25-15 stopni Celsjusza,
  • 15-8 stopni Celsjusza,
  • 8-2 stopni Celsjusza.

Największym wyzwaniem logistycznym jest przewóz leków w najniższym przedziale temperaturowym. Flota samochodów medycznych musi być wyposażona w specjalistyczne lodówki. Wilgotność powietrza to kolejny aspekt powiązany z bezpiecznym transportem leków. Średni poziom wilgotności powietrza nie powinien być wyższy niż 70%.

Firma transportowa jest także zobowiązana do sporządzenia pełnej dokumentacji przewozowej. Urządzenia monitorujące parametry chłodni wspomagają procedury bezpiecznego tranzytu leków.

Czy internetowa apteka może legalnie wysłać leki kurierem?

Internetowe apteki mają pełne prawo do tego, aby wysyłać produkty kurierem do klientów. Warunek stanowi prowadzenie działalności stacjonarnej oraz e-commerce. Leki bez recepty wymagają odpowiednich warunków transportu:

  • temperatury zgodnej ze specyfikacją przechowywania,
  • ochrony przed oddziaływaniem promieniowania UV,
  • zabezpieczenia przed otwarciem opakowania leku.

Internetowa sprzedaż leków bez recepty nie wyklucza przewozu produktów kurierem. Podobne przepisy przewozowe dotyczą dystrybucji towarów przez producentów, hurtownie, dystrybutorów, a nawet przekazywanie farmaceutyków pomiędzy aptekami z tym samym numerem NIP.

Apteka może wysyłać leki dopiero po zapewnieniu odpowiednich warunków przewozowych. Duże znaczenie ma także sposób pakowania przesyłek. Apteki i firmy odpowiedzialne za transport leków powinny wykorzystywać w tym celu sprawdzone materiały operacyjne:

Produkty apteczne powinny być właściwie oznakowane. Umieszczenie listu przewozowego powinno odbywać się z użyciem przylg i kangurków kurierskich. Niezbędne są także etykiety ostrzegawcze oraz informujące kuriera o warunkach przewozu, np. niższym zakresie temperatur.

Dystrybutorzy mogą transportować produkty farmaceutyczne drogą lotniczą. Wiąże się to z szeregiem dodatkowych przepisów do uwzględnienia. Kluczowe są także ogólnie przyjęte zasady nadawania przesyłek lotniczych. Więcej na ten temat można przeczytać na blogu RAJA.

Wysyłka leków kurierem – podsumowanie

Klienci sklepów internetowych oraz aptek najczęściej szukają informacji, czy apteka może wysyłać leki. To możliwe, choć wiąże się z szeregiem formalności do dopełnienia. Przedsiębiorcy prowadzący apteki stacjonarne i internetowe są zobligowani do współpracy z dedykowanym przewoźnikiem farmaceutycznym. Flota pojazdów z chłodniami to gwarancja bezpiecznego tranzytu leków.

Koperty wysyłkowe są podstawowym wyposażeniem zaplecza aptek internetowych. Ampułki i fiolki wrażliwe na pęknięcia mogą być wysyłane w bezpiecznych kopertach, o których wspominamy w naszym artykule poradnikowym.

Najpopularniejsze tematy