Koszty logistyczne w przedsiębiorstwie

7 min. lektura02 lutego 2023

Koszty logistyczne w przedsiębiorstwach handlowych przekładają się na opłacalność prowadzenia biznesu. To szczególnie istotne w branży e-commerce. Ceny transportu przesyłek przez firmy kurierskie rosną z roku na rok. Ma to związek z wyższymi cenami paliw, części zamiennych do samochodów oraz podwyżkami pensji kurierów. Dobrze zoptymalizowane koszty logistyczne w przedsiębiorstwie to większa szansa na sukces.

Czym są koszty logistyczne?

Definicja kosztów logistycznych brzmi następująco: to wydatki finansowe przedsiębiorstwa związane z przepływem dóbr materialnych pomiędzy firmami. Wydatki na cele logistyczne dotyczą też utrzymania zapasów w magazynach, organizacji transportu oraz optymalizacji procesów logistycznych.

Dobrze zoptymalizowane koszty łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie przekładają się na opłacalność realizowania zaplanowanych przedsięwzięć. Każdy proces związany ze sprzedażą w internecie i dystrybucją towarów generuje koszty. Są jednak sposoby, aby je realnie zredukować.

Aby zrozumieć znacznie kosztów logistycznych dla przedsiębiorstwa, należy dokonać rzetelnej analizy przyczyn ich powstawania oraz oddziaływania na inne działy firmy. Warto też sprawdzić przegląd opakowań specjalistycznych i innych materiałów operacyjnych dla logistyki. To dobry sposób na rzetelną ocenę wydatków związanych z obsługą zamówień przez magazyny e-commerce.

Zgodnie z założeniami optymalizacji kosztów logistyki w przedsiębiorstwie: prawidłowo zaplanowane działania eliminują zbędne procesy generujące koszty. To przekłada się także na oszczędność czasu potrzebnego, licząc od złożenia zamówienia przez klienta aż do dostarczenia towaru.

Rodzaje i cechy kosztów logistycznych

Wyróżniamy trzy obszary powstawania kosztów logistycznych. Podstawowe wydatki związane z transportem towarów i handlem to koszty materialne i niematerialne. Dwa pozostałe typy kosztów odnoszą się bezpośrednio do działań logistycznych oraz miejsc, gdzie powstają główne koszty. Przed rozpoczęciem działań mających na celu optymalizację wydatków na logistykę, warto poznać szczegółowe informacje o typach kosztów:

 1. Koszty logistyczne materialne i niematerialne – te pierwsze dotyczą głównie zużycia materiałów, energii i amortyzacji środków trwałych. Koszty niematerialne obejmują wydatki związane z podatkami w kraju, wypłatą wynagrodzeń pracowniczych oraz kosztów pracy przedsiębiorstwa.
 2. Koszty dostaw, przekazu informacji i magazynowania zapasów – do drugiej grupy zaliczamy koszty logistyki związane ze zużyciem towarów, przekazywaniem informacji o operacjach logistycznych i amortyzacją sprzętu IT. To także wydatki na utrzymanie zapasów przedsiębiorstwa.
 3. Koszty organizacji zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji – ostatnia grupa logistycznych wydatków w przedsiębiorstwie to głównie koszty magazynowania towarów, kontroli transportu, dostarczania materiałów produkcyjnych do wytwarzania dóbr oraz przewożenia towarów, np. na arenie międzynarodowej.

Całkowite koszty logistyki w przedsiębiorstwie to suma wydatków na: prowadzenie magazynu, obsługę zamówień, transport, czyli wysyłkę towarów, zarządzanie zapasami firmy oraz obsługę zwrotów zamówień i reklamacji.

Utrzymanie magazynu a koszty logistyczne – jak przeprowadzić analizę?

Nie ma na świecie dwóch identycznych przedsiębiorstw. Stosowanie ogólnych zasad umożliwiających optymalizację kosztów logistycznych w firmie może nie przynieść zamierzonych efektów. Ocena orientacyjnych kosztów logistycznych przydaje się także przed uruchomieniem nowego biznesu. Aby ograniczyć liczbę komplikacji, warto przeczytać artykuł o zakładaniu sklepu internetowego. To dobry poradnik dla e-commerce, szczególnie w przypadku osób stawiających pierwsze kroki w tym biznesie.

Przeprowadzenie dokładnej analizy wydatków przedsiębiorstwa jest niezbędne, aby zaplanować dalszą strategię działań optymalizacyjnych. W przypadku przedsiębiorców działających w branży e-commerce proces analizy obejmuje:

 1. Ogólne rozpoznanie kosztów: czynsz, energia elektryczna, wynajem pojazdów, abonament telefonii komórkowej, zakup materiałów biurowych, a nawet gospodarka odpadami.
 2. Dokładna kosztów transportu: wydatki na paliwo, przeglądy techniczne floty pojazdów i naprawa, amortyzacja środków trwałych, ubezpieczenia OC/AC.
 3. Weryfikacja wydatków związanych z gospodarką magazynową: inwentaryzacja stanów magazynowych, ocena wartości przechowywanych towarów.

Dobrze zaplanowana logistyka w przedsiębiorstwie to klucz do ograniczenia wydatków stałych i zmiennych. W firmach e-commerce magazyny obsługujące zamówienia to serce podmiotu gospodarczego. Obecnie za skuteczność procesów logistycznych i ograniczenie kosztów odpowiadają dedykowane narzędzia do zarządzania, a nawet sztuczna inteligencja. Tylko po wykonaniu dokładnej analizy czynników, które generują największe koszty logistyczne, można podjąć odpowiednie kroki w celu ich zredukowania.

Optymalizacja kosztów logistycznych – Lean Management w praktyce

Lean Management to koncepcja, która zakłada, pełne usprawnienie procesów produkcyjnych, magazynowania oraz logistyki. Plan optymalizacji kosztów logistycznych zakłada też eliminowanie marnotrawstwa energii, materiałów i zasobów pracowniczych na zbędne procesy. Metodyka Lean Management zakłada:

 • optymalizację procesów logistycznych,
 • redukcję odpadów produkowanych przez przedsiębiorstwo,
 • efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów,
 • rozsądne planowanie czasu pracy zespołów w firmie.

Koncepcja optymalizacji kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie to tzw. szczupłe zarządzanie. Liczy się identyfikacja i szybkie eliminowanie problemów z łańcucha dostaw. To skuteczna metoda, która zwiększa wydajność logistyczną przedsiębiorstwa oraz ogranicza koszty związane z procesem realizacji zamówień.

Podstawową korzyścią wynikającą ze stosowania metod zarządzania Lean Management jest efektywniejsze zarządzanie zapasami. Zamawianie towaru w nadmiernych ilościach powoduje spore straty. To samo tyczy się cykli życia procesów logistycznych. Im krótsze i szybsze, tym lepiej dla budżetu firmy.

Nigdy nie zaszkodzi przyswoić więcej informacji optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Wpis o efektywnym zarządzaniu sklepem internetowym to dobre źródło dodatkowych wskazówek.

Fulfillment i koszty logistyki w e-commerce – czy to dobre rozwiązanie?

Dobrym sposobem na zmniejszenie kosztów w firmie jest outsourcing usług logistycznych w e-commerce. Zewnętrzny partner (centrum logistyczne) przejmuje wszelkie obowiązki związane z realizacją zamówień i utrzymaniem łańcucha dostaw. Zewnętrzne usługi logistyczne również generują pewne koszty, aczkolwiek mogą być niższe niż własny magazyn przedsiębiorstwa.

Świadczenie usług outsourcingowych w logistyce to podejmowanie działań z zakresu:

 • prowadzenia magazynu,
 • przechowywania towarów i organizacji przestrzeni magazynowej,
 • realizacji zamówień i odbioru zwrotów.

Fulfillment, czyli realizacja zamówień przez zewnętrznego operatora to dobry sposób na optymalizację kosztów logistycznych przedsiębiorstwa. Współpraca z zewnętrznym partnerem logistycznym generuje głównie opłaty za magazynowanie towarów oraz obsługę zamówień. Aby ocenić, czy fulfillment jest opłacalny dla przedsiębiorstwa, należy wykonać audyt z uwzględnieniem kosztów: magazynowania, zaopatrzenia, dystrybucji, utrzymania pracowników pełnoetatowych i sezonowych oraz zarządzania pracą.

Jeśli miesięczne koszty prowadzenia własnego centrum logistycznego są wyższe niż outsourcing usług magazynowo-transportowych – odpowiedź jest prosta. Korzystniej wybrać zewnętrzną firmę do obsługi łańcuchów dostaw, zmniejszyć stres i ograniczyć koszty logistyczne przedsiębiorstwa do minimum.

Koszty logistyczne a własny biznes w XXI wieku – podsumowanie

Przedsiębiorcy działający w branży e-commerce, przemyśle, a nawet przetwórstwie żywności muszą brać pod uwagę koszty logistyczne. Brak regularnej analizy kosztów logistycznych prowadzi najczęściej do zmniejszonej opłacalności prowadzenia firmy. Warto zadbać o przeprowadzenie dokładnego audytu kosztów logistycznych i weryfikację przyczyn ich powstawania. To dobry początek, aby rozpocząć planowanie nowej strategii optymalizacji procesów logistycznych i tym samym ograniczenie wydatków przedsiębiorstwa.

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

   

  Najpopularniejsze tematy