Kiedy przesyłkę uznaje się za zaginioną?

5 min. lektura11 grudnia 2023

Choć paczki najczęściej docierają do odbiorców w ciągu 2-3 dni od daty ich nadania, to zdarzają się również sytuacje, kiedy paczka wyrusza z magazynu i słuch o niej ginie. Co można zrobić w takiej sytuacji? Sprawdź, kiedy przesyłkę uznaje się za zaginioną i jakie masz wówczas prawa.

Kiedy przesyłka jest zaginiona?

Sytuacja, w której przesyłka uznawana jest za zagubioną, może dotyczyć zarówno przesyłek listowych, jak i paczek. To jednak, kiedy się ją za taką uważa, zależy w głównej mierze od tego, czy usługa przewozu jest świadczona przez Pocztę Polską, czy przez prywatnych operatorów pocztowych. Skąd to rozróżnienie? Wynika ono głównie ze stosowanych terminów.

W przypadku Poczty Polskiej przesyłkę uznaje się za zagubioną, jeśli nie trafiła do odbiorcy w ciągu 14 dni od momentu nadania. Natomiast w przypadku firm kurierskich określenie tego terminu zawarte jest w regulaminie konkretnego operatora.

Często zdarza się, że odbiorca nie zauważa powiadomienia o nadaniu przesyłki do paczkomatu. Zanim więc uznasz paczkę za zaginioną, upewnij się, czy nie dostałeś wiadomości z kodem jej odbioru. Jeśli tak się stało, to zapoznaj się też z informacjami zawartymi w artykule: Nieodebrana paczka z paczkomatu – co się z nią dzieje? Jak ją przekierować?

Przesyłka zaginiona a utracona

Jeśli zagubiona paczka nie została odnaleziona, to wówczas mówi się o jej utracie. Kiedy ma to miejsce? O utraceniu przesyłki możemy mówić, gdy w ciągu 30 dni nie zostaje ona dostarczona do odbiorcy. Termin ten dotyczy zarówno Poczty Polskiej, jak i firm kurierskich i jest zgodny z postanowieniami Art. 52 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

Najczęściej powodem utracenia przesyłki jest kradzież lub przekazanie jej osobie nieupoważnionej. Chociaż istnieje pewna szansa na odzyskanie przesyłki, zgodnie z obowiązującym prawem po 30 dniach możesz uznać ją za utraconą i skorzystać z przysługujących praw. Jakich konkretnie? Przeczytaj: Co zrobić, gdy kurier zgubi przesyłkę?

Zaginiona przesyłka – kiedy złożyć reklamację?

W przypadku utraty lub zaginięcia przesyłki pocztowej istnieje możliwość złożenia reklamacji do operatora pocztowego, który nadzoruje przesyłkę. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje zarówno nadawcy, jak i adresatowi. Co jednak istotne, jeśli to adresat chce złożyć reklamację, musi uzyskać zrzeczenie się prawa do roszczeń od nadawcy. Wynika to z faktu, że po złożeniu zamówienia, to nadawca jest formalnym właścicielem przesyłki.

Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Możliwe jest również zgłoszenie ustne do protokołu sporządzonego przez pracownika operatora pocztowego lub osoby działającej w jego imieniu. Ważne jest, aby forma reklamacji jasno wyrażała wolę reklamującego.

Co powinna zawierać reklamacja?

W ramach reklamacji konieczne jest uzupełnienie następujących informacji:

 1. Twoje imię, nazwisko, adres oraz data sporządzenia reklamacji,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. data i miejsce nadania przesyłki,
 4. numer przesyłki,
 5. okoliczności uzasadniające reklamacji (takie jak np. zaginięcie przesyłki),
 6. wysokość żądanego odszkodowania,
 7. podpis.

 

Jeśli w reklamacji nie wszystkie dane zostaną zawarte, to operator wezwie Cię do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania. Niepodjęcie działań w terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

Termin na złożenie reklamacji

W przypadku złożenia reklamacji w związku z zaginioną przesyłką, znaczenie ma dopilnowanie terminu, który na taką czynność przysługuje. Ile on wynosi?

W sytuacji utraty przesyłki pocztowej obsługiwanej przez Pocztę Polską reklamację można złożyć po upływie 14 dni od nadania przesyłki. W przypadku innych usług pocztowych reklamację dotyczącą zaginięcia przesyłki możemy złożyć w dniu następnym po upływie terminu, w którym przesyłka uważana jest za utraconą. Operator pocztowy określa termin ten w regulaminie świadczenia usług pocztowych.

Ważne jest jednak, aby złożyć reklamację przed upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki, gdyż po tym okresie roszczenia ulegają przedawnieniu.

Reklamacja w przypadku przesyłek zagranicznych

Procedura reklamacyjna dotycząca przesyłek pocztowych nadawanych za granicę może różnić się od reklamacji przesyłek krajowych. Chociaż nie określa się bezpośrednio terminu udzielenia odpowiedzi, odszkodowanie powinno być wypłacone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami Prawa pocztowego lub regulaminem świadczenia usług pocztowych.

Zaginiona przesyłka a wypłata odszkodowania

Wiesz już, kiedy przesyłka jest zagubiona i co wówczas zrobić. Warto jeszcze wiedzieć, że utrata paczki wiąże się z możliwością wnioskowania o wypłatę odszkodowania.

Zatwierdzenie reklamacji przez operatora jest równoznaczne z wypłatą przez niego odszkodowania. Jego wysokość jest zależna od kilku czynników i bazuje przede wszystkim na:

 • cenie wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy, szczególnie w przypadku zamówień dokonywanych w sklepach internetowych;
 • cenniku obowiązującym w dniu nadania przesyłki;
 • wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie nadania.

W przypadku braku możliwości wyznaczenia wysokości odszkodowania ustala je rzeczoznawca.

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

   

  Najpopularniejsze tematy